Kwetsbaarheid verholpen in Samba

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Samba.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Samba
Advisory ID   : NCSC-2016-0607
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2119
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160929
Toepassing   : Samba Server
Versie(s)    : < 4.4.4
Platform(s)   : Linux 
         Microsoft Windows
         UNIX 

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Samba.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie.

Beschrijving
  - CVE-2016-2119:
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de SMB2/3 signing van Samba.
  Door deze kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende mogelijk
  een Man-in-the-Middle-aanval uitvoeren. Door het bewerken van
  vlaggen in samba netwerk pakketten kan een kwaadwillende zich
  voordoen als de server waarmee contact gemaakt wordt.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Samba hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden
  oponderstaande pagina:
   
  https://www.samba.org/samba/history/samba-4.4.5.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July
   /021994.html
  
  CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July
   /021993.html
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July
   /021995.html
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 en 24. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 23:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /AHY66Y3GWQHGOT3XOO66OVX3ZUM5C2BF/
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /CT53HGSNRDC3RCNGMZZDQONRPRMSTRTK/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.1. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  13.2:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-07/msg00060.html
  
  Leap 42.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00086.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  RHEL 6:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1487.html
  
  RHEL 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1486.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September
   /002273.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS en
  16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3092-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+zVAjeMwlgPRdL0AQi0eAwAga/0wWgu0nKyRhg+qqkhk3XM6OHXuF2w
Wm6GwVvOj3XPkeFqOsLd1ssF+7+NwJknkaMuuwHSTZ/aah3c0qBjDVm/eNMVHYyl
Ms2W3FJzifhH1uCr/q7OYn8tvOrEFH0ojnpw7jDHZpwYJ0vN5iXK0gzexX+5LmYz
Zdj97Ubk0+NPxcn1nl0YMw704u9kGj79yEnqMMRHnzXjDMlRFPnHSgMjBgkXslKR
GBMyAtMBzBIq1BdZqC4EhcjLHEX3EHJFd4lex8kB9k3eRspPve8Tj6SPQqBc2STl
spGIIAwY5cjdd4Z5F9BAyYj3OkksAjrDuDoSdcQLPq4HaSAJxa1yuxDogu1Z/+un
RBx2WfM/xBqJSc2ggoyOxn1l3ImCFspQWa7Fl5XSo1Fk4tpdIoN5Qx4eGh5BzA2Q
oSEb3DGX8cw1O32G3Yv9q4ope9sHLFs4iTNsza/3LKMSdFpFgaUF3mmSs4S7QmPK
g4J9rsAMcWe19ANm4OTxCBqTwxuXx+tI
=meKV
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig