Kwetsbaarheden in Oracle Java SE verholpen

Oracle heeft updates van Java SE en JRockit uitgebracht waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.20 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in Oracle Java SE verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0657
Versie     : 1.20
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2016-3458, CVE-2016-3485, CVE-2016-3498,
         CVE-2016-3500, CVE-2016-3503, CVE-2016-3508,
         CVE-2016-3511, CVE-2016-3550, CVE-2016-3552,
         CVE-2016-3587, CVE-2016-3598, CVE-2016-3606,
         CVE-2016-3610
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160922
Toepassing   : BEA Systems JRockit
         IBM WebSphere Application Server
         IBM Domino
         Oracle Java
         Oracle OpenJDK
Versie(s)    : 
Platform(s)   : IBM AIX
         Apple Mac OS X
         Linux
         Microsoft Windows

Update
  SUSE heeft updates van java-1_6_0-ibm en java-1_7_1-ibm beschikbaar
  gesteld om meerdere kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux
  Enterprise Server 11 en 12. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  Oracle heeft updates van Java SE en JRockit uitgebracht waarin
  meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  op afstand misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of om
  willekeurige code uit te voeren met de rechten van de ingelogde
  gebruiker.

Beschrijving
  Oracle heeft via de Critical Patch Update (CPU) van juli 2016
  diverse kwetsbaarheden in Java SE en JRockit verholpen. Details over
  de kwetsbaarheden zijn niet bekend. Onderstaande tabel beschrijft de
  kwetsbaarheden die zijn verholpen op basis van het CVE-ID, de
  CVSS-score, of client- of server-implementaties kwetsbaar zijn (C/S)
  en de versies van Java SE en JRockit waarin de kwetsbaarheden
  aanwezig zijn.
  
  +---------------+------+-----+-------+-------+------+---------+
  | CVE-ID    | CVSS | C/S | 6u115 | 7u101 | 8u92 | JRockit |
  +---------------+------+-----+-------+-------+------+---------+
  | CVE-2016-3458 | 4.3 | C  |  x  |  x  |  x |     |
  | CVE-2016-3485 | 2.9 | C/S |  x  |  x  |  x |  x  |
  | CVE-2016-3498 | 5.3 | C  |    |  x  |  x |     |
  | CVE-2016-3500 | 5.3 | C/S |  x  |  x  |  x |  x  |
  | CVE-2016-3503 | 7.7 | C  |  x  |  x  |  x |     |
  | CVE-2016-3508 | 5.3 | C/S |  x  |  x  |  x |  x  |
  | CVE-2016-3511 | 7.7 | C  |    |  x  |  x |     |
  | CVE-2016-3550 | 4.3 | C  |  x  |  x  |  x |     |
  | CVE-2016-3552 | 8.1 | C  |    |    |  x |     |
  | CVE-2016-3587 | 9.6 | C  |    |    |  x |     |
  | CVE-2016-3598 | 9.6 | C  |    |    |  x |     |
  | CVE-2016-3606 | 9.6 | C  |    |  x  |  x |     |
  | CVE-2016-3610 | 9.6 | C  |    |    |  x |     |
  +---------------+------+-----+-------+-------+------+---------+

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates voor Java SE en JRockit uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om
  meerdere kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie
  en een eventueel handmatige installatie, zie:
  
  java-1.8.0-openjdk, CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July
   /021992.html
  
  java-1.8.0-openjdk, CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July
   /021991.html
  
  java-1.7.0-openjdk, CentOS 5:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July
   /021998.html
  
  java-1.7.0-openjdk, CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July
   /021996.html
  
  java-1.7.0-openjdk, CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July
   /021997.html
  
  java-1.6.0-openjdk CentOS 5:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-August
   /022054.html
  
  java-1.6.0-openjdk CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-August
   /022055.html
  
  java-1.6.0-openjdk CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-August
   /022056.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openjdk-7 beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden met CVE-ID: CVE-2016-3458, CVE-2016-3500,
  CVE-2016-3508, CVE-2016-3550 en CVE-2016-3606 voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2016/msg00219.html
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 en 24. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 23:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2016-c60d35c46c
  
  Fedora 24:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2016-588e386aaa
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met CVE-ID
  CVE-2016-3485 te verhelpen in IBM websphere. Meer informatie vindt u
  op de volgende pagina:
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21988339
  
  IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheden met CVE-ID
  CVE-2016-3598, CVE-2016-3511 en CVE-2016-3485 verhelpen voor AIX.
  Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
  
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-affec
   t-aix-cve-2016-3598-cve-2016-3511-cve-2016-3485/
  
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID's
  CVE-2016-3598 en CVE-2016-3485 te verhelpen in IBM Domino.
  Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
  
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-the-ibm-sdk-ja
   va-technology-edition-affect-ibm-domino-2/
  
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  IBM Notes. Meer informatie vindt u op de volgende pagina's:
  
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-the-ibm-sdk-ja
   va-technology-edition-affect-ibm-notes/
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21989049
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.1. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  OpenSUSE 13.2 - OpenJDK 1.7.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00058.html
  
  OpenSUSE 13.2 - OpenJDK 1.8.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00028.html
  
  OpenSuse Leap 42.1 - OpenJDK 1.7.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00060.html
  
  OpenSuse Leap 42.1 - OpenJDK 1.8.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00059.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht voor OpenJDK voor Oracle Linux.
  Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
  
  http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2016-1776.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5, 6 en 7 waarin meerdere kwetsbaarheden worden verholpen. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  java-1.7.0-openjdk, RHEL 5, 6 en 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1504.html
  
  java-1.8.0-openjdk, RHEL 6 en 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1458.html
  
  java-1.8.0-oracle, RHEL 6 en 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1475.html
  
  java-1.7.0-oracle, RHEL 5, 6 en 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1476.html
  
  java-1.6.0-openjdk, RHEL 5, 6 en 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1776.html
  
  java-1.6.0-sun, RHEL 5, 6 en 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1477.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om meerdere kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11 en 12. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  java-1_6_0-ibm, SLES 11:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00018.html
  
  java-1_7_1-ibm, SLES 11:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00005.html
  
  java-1_7_1-ibm, SLES 12:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00017.html
  
  java-1_7_0-openjdk, SLES 12:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-08
   /msg00011.html
  
  java-1_8_0-openjdk, SLES 12:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-08
   /msg00024.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates van OpenJDK 6, 7 en 8 beschikbaar gesteld voor
  Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS en 16.04 LTS om meerdere kwetsbaarheden
  te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  12.04 LTS, OpenJDK 6:
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3077-1/
  
  14.04 LTS, OpenJDK 7:
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3062-1/
  
  16.04 LTS, OpenJDK 8:
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3043-1/

Hyperlinks
  http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujul2016-2881720.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+PCOzeMwlgPRdL0AQj0kAv7BTiwfcU1GdWYXgCNWG2bGpPsBMD7eR2N
mOx3EVY5AWT4qSQndBSMnS5+VpaDKYi+cE07iCeDS/MxfON5is72YHKKIgCl1sKR
aLCe7rHXBAtTabnm9WRqNUGMGTXJ7/Is7OXUSOaM6goOqA+zb8enQEtB+nMZwxkG
jeKmL7Hjv6Y9JwaaJzIDtEesH+BhZtIixbpQ77iDTL8Mj6+6u4TH8mJFYNAy1KWn
TBhuUdQoVkqxCFiyaqNAMCVLRsasJ4Jxb2HvmDdKaB/2uYw3pgANV9GSrMdmPwZA
w+JA0vdaX8LU/dijXkt3eVA5KB4M14io5KvrLbsIHabEhkkB48wO6Na95P/GoFIj
u5yqV70UJr0f5WRFgdNhNzgB6zOQ5EEtsadIAPwRAAriZlRSyfSkGAJC0pVEcomB
e7b8z/MnBBxVT+B7OGLpXMlOPVuvvydoeMxLSjHNQvYeq9FwfFY4leY7PH59vDI5
LR/p9/iDkglQdRDgSz5/XeO4sSaQmNys
=Ob1I
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig