Kwetsbaarheden in Oracle MySQL Server verholpen

Oracle heeft updates voor MySQL Server uitgebracht waarmee meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in Oracle MySQL Server verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0659
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2105, CVE-2016-3424, CVE-2016-3440,
         CVE-2016-3452, CVE-2016-3459, CVE-2016-3471,
         CVE-2016-3477, CVE-2016-3486, CVE-2016-3501,
         CVE-2016-3518, CVE-2016-3521, CVE-2016-3588,
         CVE-2016-3614, CVE-2016-3615, CVE-2016-5436,
         CVE-2016-5437, CVE-2016-5439, CVE-2016-5440,
         CVE-2016-5441, CVE-2016-5442, CVE-2016-5443,
         CVE-2016-5444
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : Oracle MySQL Server
Versie(s)    : <= 5.5.49
         <= 5.6.30
         <= 5.7.12
Platform(s)   : Linux
         Microsoft Windows
         SUSE

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID 
  CVE-2016-3477, CVE-2016-3521, CVE-2016-3615 en CVE-2016-5440 te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Oracle heeft updates voor MySQL Server uitgebracht waarmee meerdere
  kwetsbaarheden zijn verholpen.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  op afstand misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie,
  om een Denial-of-Service te veroorzaken of om willekeurige code uit
  te voeren met de rechten van de gebruiker waaronder het
  server-proces draait.

Beschrijving
  Oracle heeft via de Critical Patch Update (CPU) van juli 2016
  diverse kwetsbaarheden in MySQL Server verholpen. Details over de
  kwetsbaarheden zijn niet bekend. Onderstaande tabel beschrijft de
  kwetsbaarheden die zijn verholpen op basis van het CVE-ID, de
  CVSS-score en de versies waarin de kwetsbaarheden aanwezig zijn.
  
  +---------------+------+----------+----------+----------+
  | CVE-ID    | CVSS | <=5.5.49 | <=5.6.30 | <=5.7.12 |
  +---------------+------+----------+----------+----------+
  | CVE-2016-2105 | 7.5 |     |   x  |   x  |
  | CVE-2016-3424 | 4.9 |     |     |   x  |
  | CVE-2016-3440 | 7.7 |     |     |   x  |
  | CVE-2016-3452 | 3.7 |   x  |   x  |   x  |
  | CVE-2016-3459 | 4.9 |     |   x  |   x  |
  | CVE-2016-3471 | 7.5 |   x  |   x  |     |
  | CVE-2016-3477 | 8.1 |   x  |   x  |   x  |
  | CVE-2016-3486 | 6.5 |     |   x  |   x  |
  | CVE-2016-3501 | 6.5 |     |   x  |   x  |
  | CVE-2016-3518 | 6.5 |     |     |   x  |
  | CVE-2016-3521 | 6.5 |   x  |   x  |   x  |
  | CVE-2016-3588 | 5.9 |     |     |   x  |
  | CVE-2016-3614 | 5.3 |     |   x  |   x  |
  | CVE-2016-3615 | 5.3 |   x  |   x  |   x  |
  | CVE-2016-5436 | 4.9 |     |     |   x  |
  | CVE-2016-5437 | 4.9 |     |     |   x  |
  | CVE-2016-5439 | 4.9 |     |   x  |   x  |
  | CVE-2016-5440 | 4.9 |   x  |   x  |   x  |
  | CVE-2016-5441 | 4.9 |     |     |   x  |
  | CVE-2016-5442 | 4.9 |     |     |   x  |
  | CVE-2016-5443 | 4.7 |     |     |   x  |
  | CVE-2016-5444 | 3.7 |   x  |   x  |   x  |
  +---------------+------+----------+----------+----------+

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates voor MySQL Server beschikbaar gesteld waarmee
  de kwetsbaarheden worden verholpen. Zie voor meer informatie:
  
  http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujul2016-2881720.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van mysql-5.5 beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-3477,
  CVE-2016-3521, CVE-2016-3615 en CVE-2016-5440 te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3624
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Software
  Collections 1 voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. Met deze updates
  worden de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-3452, CVE-2016-3471,
  CVE-2016-3477, CVE-2016-3521, CVE-2016-3615, CVE-2016-5440 en
  CVE-2016-5444 verholpen. U kunt deze updates installeren met behulp
  van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over
  een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1480.html
  
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor mysql-5.6 voor RHEL 6
  en RHEL 7 waarin de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-3459,
  CVE-2016-3477, CVE-2016-3486, CVE-2016-3501, CVE-2016-3521,
  CVE-2016-3614, CVE-2016-3615, CVE-2016-5439 en CVE-2016-5440 worden
  verholpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1601.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID's CVE-2016-3477, CVE-2016-3521, CVE-2016-3615, CVE-2016-5440
  te verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September
   /002279.html
  
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS, 15.10 en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3040-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+KCGzeMwlgPRdL0AQi8Hwv+JzjGzQ3tE15D+S1LWOUzeRUbwO1MQv0P
rsjcia+xDYScFVdZu1kejH4ABM1AOvqi9L7aFuqo8eEST8Ayuc/jgkCo4DhxEPAl
OlrW8l09I53vV62CBpFCAAYEJWC44OvjtFkrZ8ecGasZ8Gn4BhI03Vnfq8qOHzrz
XVjkLpwjcyriuBDDHBOL/yBv+pAmHXJq3eVA7R1hHfcn0yf7XO9vAliyx/5ZQXfO
asQ7iR/COXYSX4h+rEkv6PkJDa32OWnYAv0QGqPthg6xjYNNopbhKn+6ciHr7wP8
X4NicwWsPa+HVCAI0LLNPxpqRWjiM/zxX5chI+VLYQaWXBc1F2pB+x0QmKS3ZdQR
Tw2y54rTOhAyMHy4QOYLRjK0x4liVn9MdAuLz6LKSrnSYHvmAvohcOiUlhjsE5cV
XbKjLmr5yN2+WHCbKeY8Y/EPxs34y96O2T1T837dcJACHmPBjf2qmwVwO1R3qEcn
KD+CFw45dx/aVuLKIRe783jBmsUJPU5s
=dNwA
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig