Meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSH

De ontwikkelaars van OpenSSH hebben meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSH.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSH
Advisory ID   : NCSC-2016-0698
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-8325, CVE-2016-6210, CVE-2016-6515
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20160927
Toepassing   : OpenSSH
Versie(s)    : < 7.3
         < 7.3p1
Platform(s)   : IBM AIX
         Linux

Update
  IBM heeft updates uitgebracht voor AIX die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  De ontwikkelaars van OpenSSH hebben meerdere kwetsbaarheden
  verholpen in OpenSSH.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, om toegang te krijgen tot
  systeemgegevens, om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of het
  verkrijgen van verhoogde gebruikersrechten.

Beschrijving
  - CVE-2016-6210
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de servercomponenten van
  OpenSSH. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om te achterhalen welke
  gebruikersnamen gebruikt worden op een kwetsbaar systeem. Wanneer er
  een authenticatiepoging wordt ondernomen op een niet bestaande
  gebruiker zal SSHD een dummy password-structure gebruiken. Deze is
  gebaseerd op het Blowfish algoritme. Wanneer de wachtwoorden van
  echte gebruikers gehashed worden middels SHA256/SHA512 dan zal de
  validatietijd van deze wachtwoorden korter zijn dan wanneer het
  systeem de dummy password-structure gebruikt. De kwaadwillende kan
  middels de reactietijd van de server achterhalen of een
  gebruikersnaam bestaat.
  
  - CVE-2015-8325
  Indien de UseLogin-functie actief is en PAM is geconfigureerd om
  .pam_environment-bestanden uit gebruikersmappen te lezen, kan een
  lokale geauthenticeerde kwaadwillende deze kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen.
  
  - CVE-2016-6515
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in wijze waarop OpenSSH omgaat met
  de crypt functie. Een kwaadwillende kan mogelijk een
  Denial-of-Service veroorzaken door zeer lange wachtwoorden aan te
  bieden.
  
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de manier waarop OpenSSH een
  Message Authentication Code (MAC) verifieert. Een kwaadwillende kan
  mogelijk informatie achterhalen over versleutelde data door
  verschillen in reactietijd te observeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenSSH hebben updates uitgebracht waarin de
  kwetsbaarheden zijn verholpen. Zie voor meer informatie:
  
  http://www.openssh.com/txt/release-7.3
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 om de
  kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-6515 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2016-4a3debc3a6
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM AIX die de
  kwetsbaarheid verhelpen. Meer informatie vindt u op de volgende
  pagina:
  
  http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security
   /openssh_advisory9.asc
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-6210 en CVE-2016-6515 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik
  maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00068.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID CVE-2016-6210 en CVE-2016-6515 te verhelpen in SUSE 11 en 12.
  U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken
  van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE 11:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September
   /002266.html
  
  SUSE 12:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September
   /002265.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-6210
  en CVE-2016-6515 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3061-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+qHMDeMwlgPRdL0AQhgawwArE3C27RGvs1uY0JZ/Hh9RApqkRG4rjx9
Qmv6p/b9vFfjDeLysO2RiP/daThmWZDGCA6PHj7Hqtcd7IOUl28RBFzno2QkNBH/
QsV4RtbSigJG69eRrjh0MwOI94ilX/Il6d9EISn3YjBZUKa/TntjFMg49GFF9i+F
MpJKuRrSlKL11TEsL7R60H2C+DYKkEg9o0AbcyZ34BD5bPaLUkOZsmWF0Ijva9dS
fyjN2Jq67FwgUFz7njy8EJG2GZunKwCf5QmngH/uArmBLxo9RPZazKQ42mwo0KOa
mDOSv89rwIrXWm5mQCxhds8c+7xFm6liC1yhl7M8SEea/tV3W5uWK3rNQ+EKNtGq
1CaJhKLMZsdfKU4fYQUcxSQZjqiKQXT3eLcufER8ooNNn31yky5IdxHWEuschpJR
qicpYItDHATp3ceeXuRtrKteGnuMc5YXfLzQ0ygKL6/reJGfPLN8e6FVuT+wexuW
3KnldcINDTq80fyCJLaIfGSocAKTzNKy
=UlNT
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig