Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox

Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van Mozilla Firefox en Firefox ESR waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox
Advisory ID   : NCSC-2016-0707
Versie     : 1.07
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-0718, CVE-2016-2830, CVE-2016-2835,
         CVE-2016-2836, CVE-2016-2837, CVE-2016-2838,
         CVE-2016-2839, CVE-2016-5250, CVE-2016-5251,
         CVE-2016-5252, CVE-2016-5253, CVE-2016-5254,
         CVE-2016-5255, CVE-2016-5258, CVE-2016-5259,
         CVE-2016-5260, CVE-2016-5261, CVE-2016-5262,
         CVE-2016-5263, CVE-2016-5264, CVE-2016-5265,
         CVE-2016-5266, CVE-2016-5267, CVE-2016-5268
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160923
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : Firefox < 48
         Firefox ESR < 45.3
         Thunderbird < 45.3
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Linux
         Microsoft Windows

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht voor Thunderbird om de
  kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-2836 te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van Mozilla Firefox en
  Firefox ESR waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

Gevolgen
  De kwetsbaarheden kunnen leiden tot:
  - Een Denial-of-Service;
  - Het verkrijgen van gevoelige informatie;
  - Het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de
  gebruiker;
  - Het verkrijgen van verhoogde rechten.

Beschrijving
  CVE-2016-2835, CVE-2016-2836:
  Er bestaan verschillende geheugen-beveiligingskwetsbaarheden in de
  browser-engine van Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt
  worden voor het uitvoeren van willekeurige code.
  
  CVE-2016-2830:
  Door een kwetsbaarheid kan de netwerkverbinding waarmee de favicon
  verstuurd wordt niet goed gesloten wordt. Deze kwetsbaarheid kan
  misbruikt worden voor het volgen van de gebruiker. 
  
  CVE-2016-2838:
  Er bestaat een kwetsbaarheid in het SVG format-render-onderdeel.
  Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van een
  Denial-of-Serivce.
  
  CVE-2016-2839:
  Firefox op Linux gaat niet goed om met libav header allocaties in
  FFmpeg 0.10, waardoor een kwaadwillende mogelijk een
  denial-of-service (crash van de applicatie) kan veroorzaken.
  
  CVE-2016-5251:
  Er bestaat een kwetsbaarheid in het decoderen van url-gecodeerde
  waarden. Dit leidt tot potentiële spoofing in de Locatiebalk door
  het gebruik van niet-ASCII- en emoji-tekens. Deze kwetsbaarheid kan
  misbruikt worden voor het verkeerd weergeven van de URL.
  
  CVE-2016-5252:
  Er bestaat een stack-buffer-overflow bij de berekening in
  2D-graphics. Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het
  uitvoeren van een Denial-of-Service of mogelijk voor het uitvoeren
  van willekeurige code.
  
  CVE-2016-0718:
  Er bestaat een potentiële out-of-bounds-kwetsbaarheid bij het
  ontleden van misvormde XML-gegevens tijdens het converteren van
  karakters. Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het
  uitvoeren van een Denial-of-Service.
  
  CVE-2016-5253:
  Er bestaat een kwetsbaarheid in de updater van Firefox op Linux.
  Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van
  willekeurige code met de rechten van de gebruiker.
  
  CVE-2016-5254:
  Er bestaat een een use-after-free-kwetsbaarheid bij het gebruik van
  de ALT-toets in combinatie met toplevel menu-items in Firefox. Deze
  kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van een
  Denial-of-Service of mogelijk voor het uitvoeren van willekeurige
  code.
  
  CVE-2016-5255:
  Er bestaat een use-after-free-kwetsbaarheid in JavaScript in de
  afhandeling van objecten en verwijzingen tijdens incrementele
  garbage collection. Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het
  uitvoeren van een Denial-of-Service of mogelijk voor het uitvoeren
  van willekeurige code.
  
  CVE-2016-5258:
  Er bestaat een een use-after-free-kwetsbaarheid in WebRTC. Deze
  kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van een
  Denial-of-Service of mogelijk voor het uitvoeren van willekeurige
  code.
  
  CVE-2016-5259:
  Er bestaat een use-after-free-kwetsbaarheid bij het werken met
  geneste sync-event-loops in Service Workers. Deze kwetsbaarheid kan
  misbruikt worden voor het uitvoeren van een Denial-of-Service.
  
  CVE-2016-5260:
  Bij het herstellen van sessies is het mogelijk dat een wachtwoord
  achterblijft.
  
  CVE-2016-5261:
  Er bestaat een integer-overflow-kwetsbaarheid in WebSockets. Deze
  kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van een
  Denial-of-Service.
  
  CVE-2016-5262:
  Er bestaat een kwetsbaarheid in de JavaScript event-handler die
  misbruikt kan worden voor het uitvoeren van een Denial-of-Service.
  
  CVE-2016-2837:
  Er bestaat een buffer-overflow-kwetsbaarheid in de ClearKey Content
  Decryptie Module (CDM). Deze kwetsbaarheid kan worden geactiveerd
  met behulp van een malafide video-bestand. Deze kwetsbaarheid kan
  misbruikt worden voor het uitvoeren van willekeurige code. Een
  tweede kwetsbaarheid maakt het mogelijk dat de kwaadwillende
  willekeurige code kan uitvoeren buiten de sandbox van de Gecko Media
  Plugin.
  
  CVE-2016-5263:
  Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van een
  Denial-of-Service.
  
  CVE-2016-5264:
  Er bestaat een use-after-free-kwetsbaarheid bij het toepassen van
  effecten op SVG-elementen. Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden
  voor het uitvoeren van een Denial-of-Service.
  
  CVE-2016-5265:
  Kwaadwillenden op afstand kunnen, ondersteund door de gebruiker, de
  Same Origin Policy omzeilen en daardoor Universal
  Cross-Site-Scripting (XSS) aanvallen uitvoeren of willekeurige
  bestanden lezen. Hiervoor moet een malafide HTML-bestand en een
  koppeling worden geplaatst in dezelfde directory.
  
  CVE-2016-5266:
  Wanneer een URI uit Firefox naar een ander programma wordt gesleept
  wordt de content niet netjes opgeruimd.
  
  CVE-2016-5268:
  De URL's van standaard foutmeldingen kan misbruikt worden voor
  spoofing aanvallen.
  
  CVE-2016-5250:
  Door een kwetsbaarheid kunnen de URL's van bronnen gelekt worden
  nadat de navigatie is gestart. Deze kwetsbaarheid kan misbruikt
  worden om toegang te verkrijgen tot gevoelige informatie.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft Firefox 48 en Firefox ESR 45.3 uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
   
  Firefox:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/known-vulnerabilities/firefox
   /#firefox48
   
  Firefox ESR:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/known-vulnerabilities   
  /firefox-esr/#firefoxesr45.
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
   
  CentOS 5:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-August
   /022026.html
   
  CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-August
   /022023.html
   
  CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-August
   /022024.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om
  de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-2830, CVE-2016-2836,
  CVE-2016-2837, CVE-2016-2838, CVE-2016-5252, CVE-2016-5254,
  CVE-2016-5258, CVE-2016-5259, CVE-2016-5262, CVE-2016-5263,
  CVE-2016-5264 en CVE-2016-5265 te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3640
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates uitgebracht voor Fedora 23 en Fedora 24 om de
  kwetsbaarheden in Firefox te verhelpen. Daarnaast heeft Fedora
  updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID's CVE-2016-2835
  en CVE-2016-2836 in Thunderbird te verhelpen voor Fedora 24. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Fedora 23 Firefox:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /IAGS5HJBLRP64CBYRUV3TGS6QW4HONLG/
  
  Fedora 24 Firefox:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /IKKKXJAH5WJ242J722O34XR2WBAKHKFU/
  
  Fedora 24 Thunderbird:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /3P63YB27DWE4PPZ5VDH5VVHH3VDESQD4/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.1, 13.2 en Leap 42.1.
  U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken
  van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  OpenSUSE 13.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00042.html
  
  OpenSUSE Leap 42.1 en OpenSUSE 13.2:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00017.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox in Red Hat
  Enterprise Linux 5, 6 en 7. Daarnaast heeft Red Hat updates
  beschikbaar gesteld voor CVE-ID CVE-2016-2836 in Thunderbird voor
  Red Hat Enterprise Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren
  met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates
  en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Firefox:  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1551.html
  
  Thunderbird:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1809.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID CVE-2016-2830, CVE-2016-2835, CVE-2016-2836, CVE-2016-2837,
  CVE-2016-2838, CVE-2016-2839, CVE-2016-5252, CVE-2016-5254,
  CVE-2016-5258, CVE-2016-5259, CVE-2016-5262, CVE-2016-5263,
  CVE-2016-5264, CVE-2016-5265 en CVE-2016-6354 te verhelpen in SUSE
  11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van
  de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE 11:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-08
   /msg00056.html
  
  SUSE 12:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-08
   /msg00045.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  Firefox:
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3044-1/
  
  Thunderbird:
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3073-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+TlRjeMwlgPRdL0AQgIXAv/dPozlwcy+HcEpgxzegBM2v7981IXqJh5
kjUGYUk5bLTanB32jW+g8/W10Rsnqu7GgHeHqLkCNCzR7Jpl8jMi7Z+6IFzAIh11
H60a8J0DPFtx3mJ7R2eruSse5elCWptjUEQ6UdETVojY/i+RWqLz6tednY00IYcB
MH93PwdgYQKBFPT8ETcx0OEbUA0iHHRSG8s3t6RgDRo7QO+tePNBhNWWVwnr3gra
bsoTISzh9PdXPK9UhA4/z3oyAERCCV9nbAMJuOnkYyfDFkbDI9/VvlAIBz6tya0V
kcGoaFg26cHmyttEqUJYxmFZBFN5EuuiXBsRCmWnskIG7tQyFpaPKp58yRelXtMC
7Joo1Ubt/N7xhtxeZJZprSdD3+O9HH3I41/FYFmriPCgYKSE2BGaKLAaiO22KDYd
vlDmW7kzVTK5ajdq5ay65tWnLL4Mbdqy+kBW08xCcmT+jcRp5C0xFrO0bDzB6oLz
73Mncr474Yn3+brhs5xxjudr4Ka49/09
=vt0O
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig