Diverse kwetsbaarheden verholpen in cURL

De makers van cURL hebben diverse kwetsbaarheden verholpen in de wijze waarop cURL omgaat met TLS-verbindingen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Diverse kwetsbaarheden verholpen in cURL
Advisory ID   : NCSC-2016-0709
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5419, CVE-2016-5420, CVE-2016-5421,
         CVE-2016-7141
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160926
Toepassing   : GNU cURL
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu 
         Debian 
         SUSE
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht voor OpenSUSE Linux Enterprise
  12.1 die de kwetsbaarheden verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Samenvatting
  De makers van cURL hebben diverse kwetsbaarheden verholpen in de
  wijze waarop cURL omgaat met TLS-verbindingen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het omzeilen
  van een beveiligingsmaatregel en het verkrijgen van gevoelige
  informatie of uitvoeren van willekeurige code.

Beschrijving
  - CVE-2016-5419
  libcurl hergebruikt een TLS-verbinding na wijzigen van het client
  certificaat.
  
  - CVE-2016-5420
  libcurl houdt geen rekening met client certificaten bij het opnieuw
  opbouwen/hergebruiken van een reeds bestaande TLS-verbinding.
  
  - CVE-2016-5421
  libcurl bevat een use-after-free-kwetsbaarheid. Een kwaadwillende
  kan hiermee mogelijk willekeurige code uitvoeren door een eerder
  geleegd CURL-object te vullen met eigen data en de pointer opnieuw
  aan libcurl aan te bieden.
  
  - CVE-2016-7141
  NSS bevat een kwetsbaarheid met het verkeerd hergebruiken van client
  certificaten wanneer een certificaat vanaf een bestand wordt
  gebruikt voor een TLS verbinding, maar wanneer geen certificaat is
  ingesteld voor de daarop volgende verbinding. 

Mogelijke oplossingen
  De makers van cURL hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Deze updates zijn verwerkt in curl en libcurl 7.50.1.
  Voor meer informatie zie:
  
  https://curl.haxx.se/changes.html#7_50_1
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 7.0
  (Wheezy) en Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3638
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 12.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September
   /002278.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September
   /002278.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3048-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+k9PzeMwlgPRdL0AQhXkwwAtAzMp5HiIR5KupW4es4ESGkCfyc4UwgL
19vnO+Oue0ePa5t3m+WsDLjza9KtAaHpSxrgY6cEbzO8v7nsk9iKDaW6VHeYvO94
SlRzLAPfqV7oF6x0APcOdAv5lvI5jaWjRkywEk58x2zqilqcZ6Mos9+Eygioqoj3
/Sr2cDdHcpoyebGf1d+iKvEU6JuUOiK95t2cCAehZLFlqBKw42XOOLYR2Q93P8Kx
Z4m/sKD+Ws5aD0bymQ5wZjlBqOcxE/lgZkAPSdVboEsG3xzH3kKn8Y4pO7iWDEtm
dfOGJesR893O/eyOyFmNcoI1stdtOD1nkWhk3P/AMBZvMM/BAyLkGrBV/jw3xKf8
tDWgrlHHMu7DCCgowCHnPwN6kZlH2rdRg3X/J3qhmN4o4zH1QKkJPT7XnRgdWkWP
eUvp8WnSR7FzldCQ5TRcJYV9oRBnj3WIptmryjCTgZACZam54qrHdjKu5YWXncnF
StCL7bTEyr/tQj0xXkMPZl3FjM+tE5qX
=f7Kz
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig