Nieuwe versie postgreSQL verhelpt tweetal kwetsbaarheden

De PostgreSQL Global Development Groep heeft updates uitgebracht voor diverse versies van PostgreSQL die een tweetal kwetsbaarheden verhelpt.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Nieuwe versie postgreSQL verhelpt tweetal
         kwetsbaarheden
Advisory ID   : NCSC-2016-0744
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5423, CVE-2016-5424
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160930
Toepassing   : PostgreSQL Database
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Linux
         Microsoft Windows
         UNIX

Update
  De ontwikkelaars van SUSE hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  en 12 SP1. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  De PostgreSQL Global Development Groep heeft updates uitgebracht
  voor diverse versies van PostgreSQL die een tweetal kwetsbaarheden
  verhelpt.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van informatie van het systeem, het crashen van het
  systeem of om code onder administratieve database rechten uit te
  voeren. Dit laatste gedurende standaard operaties zoals het
  uitvoeren van een databasedump.

Beschrijving
  - CVE-2016-5423 
  Onder bepaalde omstandigheden kunnen geneste CASE-expressies leiden
  tot een crash van de server of het verkrijgen van informatie van het
  systeem.
  
  - CVE-2016-5424
  Speciale karakters in database-namen en -rollen maken het voor een
  aanvaller mogelijk om code uit te voeren gedurende het uitvoeren van
  administratieve commando's zoals pg_dumpall.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de
  website van PostgreSQL. Voor meer informatie, zie:
   
  https://www.postgresql.org/about/news/1688/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van postgresql-9.4 beschikbaar gesteld voor
  Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3646
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 en 24. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 23:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /NAJJPFZPG4IEOIW26IBC3H56HZ7RT5T5/
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZARCB6CMZFVKRQM667MVBQHKUSLZL6EW/
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1781.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00036.html
  
  SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00034.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS, 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3066-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+5agzeMwlgPRdL0AQjraQv/TH7QZHUi2IZohb61gQegDRhmo0hF2w1Q
U8Lm/trm+VeJ8xULEyyzMTmMo4iaHlBFuYOSncNRERXunikw8XpuCpsTGnuj6ClE
ddjNOYSTnlYjlg9+usEMpec0YUUzHcUurY6DrHtmgEEfZNNjm4UGiEiqZ2oNAlVV
GJ2l7EKtE28SgojFpcDsnKlFIAjwufQkXOA6sBlDoMnXjW9va+A1s0TVIdA4CIlJ
EU9cPNpq+Esvx0avDSQpWYPztIeqa0Pj+wQPNuZCr/53h4L/P7ys24Tjg2tx8A0z
zDFIsunhVMydtec/0bdjmktyrwe4T4HZ3e5E53cvmVXhy7HyS12RGdzTeILhylh4
QCO8aJNG3C6cFsGBaIfFUjgPrTdCJLP1SxK7tYUVOSZdnqA+vPJOPKABbBgc3+QG
S+3P8tPc+bj54u4bttxihXGmUPiwee3mF7SQ6teDYf6SObhvjLwzCb5bW9apChrx
x4e9ZmSm8PGsYlder6ixIbyPVlLFB4Vl
=KOaS
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig