Kwetsbaarheden verholpen in postgreSQL

De PostgreSQL Global Development Groep heeft updates uitgebracht voor diverse versies van PostgreSQL die een tweetal kwetsbaarheden verhelpt.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in postgreSQL
Advisory ID   : NCSC-2016-0744
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5423, CVE-2016-5424
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20161003
Toepassing   : PostgreSQL Database
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Linux
         Microsoft Windows
         UNIX

Update
  De makers van OpenSUSE hebben updates uitgebracht voor OpenSUSE 13.2
  die de kwetsbaarheden verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Samenvatting
  De PostgreSQL Global Development Groep heeft updates uitgebracht
  voor diverse versies van PostgreSQL die een tweetal kwetsbaarheden
  verhelpt.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van informatie van het systeem, het crashen van het
  systeem of om code onder administratieve database rechten uit te
  voeren. Dit laatste gedurende standaard operaties zoals het
  uitvoeren van een databasedump.

Beschrijving
  - CVE-2016-5423 
  Onder bepaalde omstandigheden kunnen geneste CASE-expressies leiden
  tot een crash van de server of het verkrijgen van informatie van het
  systeem.
  
  - CVE-2016-5424
  Speciale karakters in database-namen en -rollen maken het voor een
  aanvaller mogelijk om code uit te voeren gedurende het uitvoeren van
  administratieve commando's zoals pg_dumpall.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de
  website van PostgreSQL. Voor meer informatie, zie:
   
  https://www.postgresql.org/about/news/1688/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van postgresql-9.4 beschikbaar gesteld voor
  Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3646
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 en 24. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 23:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /NAJJPFZPG4IEOIW26IBC3H56HZ7RT5T5/
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZARCB6CMZFVKRQM667MVBQHKUSLZL6EW/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00037.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1781.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00036.html
  
  SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00034.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS, 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3066-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV/JlijeMwlgPRdL0AQijsAv7BGeH5rOmn87lfyZDzZJn3qzm60pM+mj7
VDeIrbAUSfGOGU5LfPf1YmGPyS5rnYu21MC0v8EgaOX8H3MULySAbiwr9/EuaVNf
o41zpssZ5KH55ncwG7lnYwLdjSwpSRFNlAQEApopRLalQtTT4iNslfCjuw5THtJO
4RFxndEcoVHjkHezX+Yse4g0zR+LkbCGFr6eb5m/1FhXUy8gAN3rGGaRXxreS0RL
gc1+y2zX3xvsXAMYbf6MxGSfOwMSYjBUYkj090oxQQ7aNCiFxDbhCdxk0zW+YcoX
396quE3esFYzZDNtPGNk9m/6mudnGNbPg1RJf9/v6/wTaM8aaYycdAPY7kFBte11
H2qC4sVJezloen93xzQ4NfoisEv0N5T68zbq85XSlPCFC4re6DartHDdYLRXa3Zc
PBx8bjMU16jch2BBs9fLQmfhWS6Zeu23U0Oj2FmCngS6mVym+KPxigVI8jna3gUY
n2wy+Rm3U50YFulLxN02V4baJCJPk4QI
=xXVV
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig