Kwetsbaarheden verholpen in phpMyAdmin

De ontwikkelaars van PHPMyAdmin hebben meerdere kwetsbaarheden met verschillende impact opgelost.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in phpMyAdmin
Advisory ID   : NCSC-2016-0752
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-6606, CVE-2016-6607, CVE-2016-6608,
         CVE-2016-6609, CVE-2016-6610, CVE-2016-6611,
         CVE-2016-6612, CVE-2016-6613, CVE-2016-6614,
         CVE-2016-6615, CVE-2016-6616, CVE-2016-6617,
         CVE-2016-6618, CVE-2016-6619, CVE-2016-6620,
         CVE-2016-6622, CVE-2016-6623, CVE-2016-6624,
         CVE-2016-6625, CVE-2016-6626, CVE-2016-6627,
         CVE-2016-6628, CVE-2016-6629, CVE-2016-6630,
         CVE-2016-6631, CVE-2016-6632, CVE-2016-6633
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160930
Toepassing   : PHPMyAdmin
         TYPO3
Versie(s)    : < 4.6.4, 4.4.15.8 en 4.0.10.17
Platform(s)   : FreeBSD
         Linux
         UNIX

Update
  De ontwikkelaars van TYPO3 hebben een update van de
  phpMyAdmin-plugin beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  De ontwikkelaars van PHPMyAdmin hebben meerdere kwetsbaarheden met
  verschillende impact opgelost.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS)-aanval. Een dergelijke
  aanval kan leiden tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de
  browser waarmee de applicatie wordt bezocht. Ook kan een
  kwaadwillende de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uitvoeren.
  Verder kan een kwaadwillende de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van informatie van het systeem.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van phpMyAdmin hebben meerdere kwetsbaarheden
  verholpen die een verschillende impact hebben. Voor meer informatie
  over de kwetsbaarheden zie:
  
  https://www.phpmyadmin.net/security/
  
  De kwetsbaarheden zijn beschreven in de verschillende
  beveiligingsaankondigingen die door de ontwikkelaars van phpMyAdmin
  gepubliceerd zijn. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het
  CVE-ID, de betreffende aankondigingen en een korte omschrijving van
  de kwetsbaarheid.
  
  --------------+---------------+-----------------------------------
  CVE-ID    | phpMyAdmin-ID | Omschrijving
  --------------+---------------+-----------------------------------
  CVE-2016-6606 | PMASA-2016-29 | Cookie-encryptiekwetsbaarheid
  CVE-2016-6607 | PMASA-2016-30 | Meerdere XSS-kwetsbaarheden
  CVE-2016-6608 | PMASA-2016-31 | Meerdere XSS-kwetsbaarheden
  CVE-2016-6609 | PMASA-2016-32 | PHP code injectie
  CVE-2016-6610 | PMASA-2016-33 | Path disclosure
  CVE-2016-6611 | PMASA-2016-34 | SQL injectie
  CVE-2016-6612 | PMASA-2016-35 | Lokale bestandsinzage
  CVE-2016-6613 | PMASA-2016-36 | Lokale bestandsinzage 
  CVE-2016-6614 | PMASA-2016-37 | Path traversal
  CVE-2016-6615 | PMASA-2016-38 | Meerdere XSS-kwetsbaarheden
  CVE-2016-6616 | PMASA-2016-39 | SQL-injectie
  CVE-2016-6617 | PMASA-2016-40 | SQL-injectie
  CVE-2016-6618 | PMASA-2016-41 | Denial-of-Service (DOS)
  CVE-2016-6619 | PMASA-2016-42 | SQL-injectie
  CVE-2016-6620 | PMASA-2016-43 | Manipulatie van gegevens
  CVE-2016-6622 | PMASA-2016-45 | Denial-of-Service (DOS) connecties
  CVE-2016-6623 | PMASA-2016-46 | Denial-of-Service (DOS) for loops
  CVE-2016-6624 | PMASA-2016-47 | Omzeilen authenticatie
  CVE-2016-6625 | PMASA-2016-48 | Toegang gevoelige gegevens
  CVE-2016-6626 | PMASA-2016-49 | Omzeilen redirect beveiliging
  CVE-2016-6627 | PMASA-2016-50 | Toegang gevoelige gegevens
  CVE-2016-6628 | PMASA-2016-51 | Toegang gevoelige gegevens
  CVE-2016-6629 | PMASA-2016-52 | Omzeilen beveiligingsmaatregel
  CVE-2016-6630 | PMASA-2016-53 | Denial-of-Service (DOS) wachtwoord
  CVE-2016-6631 | PMASA-2016-54 | Code-executie in CGI modus
  CVE-2016-6632 | PMASA-2016-55 | Denial-of-Service (DOS) 
  CVE-2016-6633 | PMASA-2016-56 | Code-executie in dbase-extension
  --------------+---------------+-----------------------------------

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van phpMyAdmin hebben versies 4.6.4, 4.4.15.8 en
  4.0.10.17 uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpen. Voor meer
  informatie over de kwetsbaarheden en de beschikbare updates, zie de
  volgende pagina:
  
  https://www.phpmyadmin.net/security/
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor phpMyAdmin 4.6.4 voor
  Fedora 23 en 24. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over
  een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 23:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /EHN2C3A3JKJWJGBWNREVKUMSSBBDX6FL/
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /5IFNFVE3GYQTBDLRNTKVP7XXSYF4R2DO/
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in phpmyadmin. U kunt deze updates installeren uit de
  FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.freshports.org/databases/phpmyadmin/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.1. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-08
   /msg00047.html
  
  -= TYPO3 =-
  De ontwikkelaars van TYPO3 hebben een update van de
  phpMyAdmin-plugin beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie de volgende pagina voor meer informatie:
  
  https://typo3.org/news/article
   /multiple-vulnerabilities-in-extension-phpmyadmin-phpmyadmin/

Hyperlinks
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /ef70b201-645d-11e6-9cdc-6805ca0b3d42.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+5aazeMwlgPRdL0AQhI+wv9FhDjMKDUgDXNV1JFIObIfD0adgPOVh5P
11Z8h2uR4rUqXP3ohYGAMFRNA2s5vwbmuz8p2Z7ePKq+68RnG2VkXhGHTHeYv/yY
nyS863mV/tv1ZMVrzcu49GRjblbJlJqqvdC7o0gouRqi020AhxpDLF2pW0rnR9v/
Fmp9DyY7imHR8FK32ygd36mLSSOBWniG3WTbbGsmgfGVkbzQInFLhNfP4H2EzEuv
/9+kaI+qLeqdnDJA3Jf7sUf5xdE7cTfs/QRtK50TCxO4Lte/WOv9Ku/ievofjUxG
BzAlvnDio9KoZbkVQnSO7N1GilVgVky+XVfn70Ozcr/Jnu+sFmYpS3lbrlg2XUlN
hd2bPGHmdMdbhPbBgrgkExpSeIfvglHI2XEzeO3yBgmxhxCkrjF79RmuYMglT/Xt
y8+i1PVf1a11LyEzeXQiWZCpYEs5nA8dBvIm3sD0wKQ3eiFrxdUzjyUvvTP1v7GL
k536+VWmMQEt1I8YbR4+yvdJERhkd8oS
=0l9n
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig