Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Wordpress

Er zijn een tweetal kwetsbaarheden verholpen in Wordpress.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Wordpress
Advisory ID   : NCSC-2016-0792
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-7168, CVE-2016-7169
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20160930
Toepassing   : WordPress
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Linux
         Microsoft Windows
         UNIX

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn een tweetal kwetsbaarheden verholpen in Wordpress.

Gevolgen
  Door de kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende mogelijk
  een Cross-Site Scripting (XSS)-aanval uitvoeren of toegang
  verkrijgen tot gevoelige gegevens.

Beschrijving
  - CVE-2016-7168
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Wordpress waarbij een aanvaller
  middels een geupload bestand met een malafide bestandsnaam een
  Cross-Site Scripting (XSS)-aanval kan uitvoeren.
  
  - CVE-2016-7169
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Wordpress Package Uploader.
  Door deze kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende middels
  een malafide bestandsnaam in een bestand wat geupload wordt mogelijk
  toegang kan verkrijgen tot gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Wordpress hebben versie 4.6.1 uitgebracht
  waarin de kwetsbaarheden worden verholpen. Voor meer informatie,
  zie:
  
  https://wordpress.org/news/2016/09
   /wordpress-4-6-1-security-and-maintenance-release/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van wordpress beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3681

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+5PEDeMwlgPRdL0AQgLDwwAtkFhJcv1KgFJPd+yfZIa7Qb/M5p1aJ7O
Ms7RgFuas0chHPWKNWbbJscU/7bKn2Vtre5agVAOLZPHVVRKSOH7G4kvwwMH7OB/
Qi7ilmSaVSXh8E8TBLVaxWvO+qL0wEExgIjGDUqMAgQR0rPR90dY0i/bX9BnxGiD
AXm+aAVDJ6TvCxIpPZb8lF78++OYNgREpSQ/LZspk/org5TWQyBXoztR0QRRBfQb
+WfU5CyvPgl75RVrc/2fJGcKOA9SlGLv+yvqAqJADP4KEFvGXAEwXUBNYCciwpvv
VnFY+bchsc1VxtAgrJuMuKIo/pYrXHVKnNvP4FCU2L9a+dykTMajwwSIsZiHHZH3
lOQejpYHW791SdFN1w2wQL5Fs2ZTCHATL9GEzwdsDmAPIox00TtMi6LddUn4KEjN
alGvdFSElt+Zpp0ySPxdG42EhJRzM8jfbHuwYWu4rW3WRC5qKIyzNuTL5zmwj8sE
IgpkfuRRvij8xBOy2oyG2sItYsM5p+6V
=hIOi
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig