Kwetsbaarheden verholpen in Xen

Xen heeft updates uitgebracht om kwetsbaarheden in de Xen Hypervisor te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2016-0793
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-7092, CVE-2016-7093, CVE-2016-7094,
         CVE-2016-7154
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20160922
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    : Zie detailinformatie.
Platform(s)   : Debian
         Fedora

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID
  CVE-2016-7092, CVE-2016-7093 en CVE-2016-7094 te verhelpen in Fedora
  23. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Xen heeft updates uitgebracht om kwetsbaarheden in de Xen Hypervisor
  te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze
  kwetsbaarheid verhoogde rechten verschaffen op het hostsysteem en
  mogelijk een Denial-of-Service veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-7092
  Door misbruik van deze kwetsbaarheid kan een kwaadwillende beheerder
  met rechten op een 32-bit PV-gastsysteem verhoogde gebruikersrechten
  krijgen op het 64-bits hostsysteem.
  
  - CVE-2016-7093
  Een HVM-gastsysteem beheerder kan verhoogde rechten verkrijgen op
  het hostsysteem waardoor hypervisor geheugen overschreven kan
  worden.
  
  - CVE-2016-7094
  Door een kwetsbaarheid in een HVM x86-gastsysteem met shadow-paging
  kan er een Denial-of-Service veroorzaakt worden.
  
  - CVE-2016-7154
  Door een use-after-free-kwetsbaarheid in de FIFO-event-channel-code
  kan een kwaadwillende beheerder van een gastsysteem een
  Denial-of-Service veroorzaken. Ook is wellicht het uitvoeren van
  willekeurige code of het toegang verkrijgen tot informatie mogelijk.

Mogelijke oplossingen
  Xen heeft updates en patches uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie over de kwetsbaarheden, kwetsbare
  versies en de updates en eventuele workarounds, zie de volgende
  pagina's:
  
  CVE-2016-7092 / XSA-185:
  https://xenbits.xen.org/xsa/advisory-185.html
  
  CVE-2016-7093 / XSA-186:
  https://xenbits.xen.org/xsa/advisory-186.html
  
  CVE-2016-7094 / XSA-187:
  https://xenbits.xen.org/xsa/advisory-187.html
  
  CVE-2016-7154 / XSA-188:
  https://xenbits.xen.org/xsa/advisory-188.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van xen beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3663
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 en 24 om de
  kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-7092, CVE-2016-7093 en
  CVE-2016-7094 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze
  updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 23:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /46WW4P3OFKQOEM6UO2UXLRPY3RGDPPXM/
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /WQKZTQQTMLIPKLNXIQRFBFGHYJP2ZPKF/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+PchzeMwlgPRdL0AQgDNwv/T73XdVQSlfmH88gh8gY00PsbO5h67+NI
/aQQYXkCxxkvWB1Dnl7+GGdsN0xvLVUftSjup77IqQtjm1jE0J1RnPNsleByQ0kv
pTAhH4lbcqg9lAVX3UMM2rDjVW8akJviv0VnNf4TZy9eVvYGIeqAD3GBWu/MC7ZN
iw7QKeUf2qxQTKTEDn/SZX46H059571JxjuR36cTyhl8C+zDECX0AJNq9j5bKIun
Aq/p3rZzQ0FSmEZGuK/G4xcC5PAMrrdZStkZuR6mdXa85684hJwQJC69IzI4n0gW
jHOU/RudbYXcLNDC/9qFQK1c/rPXBExam1qr/9IItKrIf6bRnq+P/z4GIfXJayBV
twuPRfkoDMg5cw4E9xn5zVWlpBYlfXK4umjav1JBArWYqEexkSOUovSEXV4Hdzgh
sLFCSnk5EgFFTHrb7YXXk5tImetunE5aoe/DTY62wv1/c90Wm62u0w+xzWAFAMJm
+uIQkpz7KFZL/OQxs9YKk7ABCNQ4n7MP
=0sDL
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig