Debian verhelpt kwetsbaarheden in PowerDNS

Debian heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in PowerDNS.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Debian verhelpt kwetsbaarheden in PowerDNS
Advisory ID   : NCSC-2016-0796
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5426, CVE-2016-5427, CVE-2016-6172
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20160926
Toepassing   : pdns
Versie(s)    : < 3.4.1-4+deb8u6
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID 
  CVE-2016-5426 en CVE-2016-5427 te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Debian heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in PowerDNS.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan mogelijk op afstand een
  Denial-of-Service veroorzaken van een kwetsbare PowerDNS server.

Beschrijving
  - CVE-2016-5426, CVE-2016-5427:
  De PowerDNS Autoritatieve-server accepteert verzoeken met een
  qname-lengte langer dan 255 bytes. Daarnaast gaat het incorrect om
  met punten in labels. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt worden
  voor het uitvoeren van een Denial-of-Service. Hiervoor dient de
  kwaadwillende een speciaal geconstrueerde query naar de kwetsbare
  server te versturen.
  
  - CVE-2016-6172:
  Door onvoldoende restrictie op de limietstelling van de zone-grootte
  is het mogelijk dat een secundaire PowerDNS-server crasht. Om deze
  kwetsbaarheid te misbruiken dient de kwaadwillende te beschikken
  over een malafide primaire DNS-server.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van pdns beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3664
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheiden met CVE-ID CVE-2016-5426 en CVE-2016-5427 te
  verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.1. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00074.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+k9ZjeMwlgPRdL0AQgn3AwAnFCzfYDl7FuuX7X8mxgmOXNIMLRliUON
L6YVenusjHSyVGATNShNjvB6P4j6JtQubtHli8z/c/uU5yX2dyaXMARsxVizrLSZ
sS7m4VX8Eb8D+rUMJmIQNnxFRmNAcb1sdEIVBMaO3uBLtHhhhZiNe0CJ6a3b3GcF
i/ZSQU+/QWexKyQWhktmQUzMXIeaoKOfzAjAMT6yQKv4vEVs6HU+E2dBVTPw+O6u
HnMmbEBMQ9LoX+nlxLf0On1JDH4YVCVhaaAmT6APFS+VORpHp68PGtZPoTXxbzI0
nu6+Rxc27xnQyUdtREaKp0HU1YzI7FRam7cOGEIM3SYRe150lKY0enmZUEMhb10p
YadDHZCmULu/vSKL1wSBr1TeCfbKZ8GJGVS1YIZ1YO0BFFDG9qZ/fTCPoHCJlORq
tG+9AXhm8c4a7PrJNBcbihC11DW2OO3VvZc2HehAUWggnkto5zLr0SgDhlgugT1v
CueG1a7HNYVIuWi2vSzeHdyi4Sx3+/wi
=/xPu
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig