Kwetsbaarheid verholpen in MySQL

Beveiligingsonderzoekers hebben een kwetsbaarheid ontdekt in MySQL. Er is een gedeeltelijke publicatie van het onderzoek gedaan waarbij er Proof-of-Concept-code is vrijgegeven. Er zijn nog geen beveiligingsupdates beschikbaar.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in MySQL
Advisory ID   : NCSC-2016-0797
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-6662
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : MySQL
Versie(s)    : <= 5.7
         <= 5.6
         <= 5.5
Platform(s)   : FreeBSD
         Linux
         SUSE
         Debian

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Beveiligingsonderzoekers hebben een kwetsbaarheid ontdekt in MySQL.
  Er is een gedeeltelijke publicatie van het onderzoek gedaan waarbij
  er Proof-of-Concept-code is vrijgegeven. Er zijn nog geen
  beveiligingsupdates beschikbaar.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder
  root-rechten of om zich verhoogde rechten te verschaffen op het
  kwetsbare systeem.

Beschrijving
  - CVE-2016-6662
  Onafhankelijke beveiligingsonderzoekers hebben een kwetsbaarheid
  gevonden in MySQL. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om malafide settings te
  injecteren in de MySQL-configuratiebestanden. Er zijn verschillende
  lokale- en remote-aanvalsvectoren mogelijk. Hieronder valt het
  misbruik van phpMyAdmin of SQL-injecties.
  
  Het succesvol misbruiken van de kwetsbaarheid kan leiden tot het
  uitvoeren van willekeurige code met root-rechten. De kwaadwillende
  kan de MySQL configuratiebestanden zodanig manipuleren dat deze een
  malafide binary inladen. Bij het herstarten van de MySQL-server zal
  deze binary vervolgens uitgevoerd worden met root-rechten.
  
  Er is (gedeeltelijke) Proof-of-Concept-code vrijgegeven waarbij een
  demonstratie wordt gegeven over hoe de kwetsbaarheid te misbruiken
  is. Het gebruik van SELinux en AppArmor biedt standaard geen
  bescherming tegen deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn nog niet voor alle OS'en beveiligingsupdates beschikbaar om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor MariaDB en PerconaDB zijn wel
  beveiligingsupdates beschikbaar. Wel zijn er workarounds
  beschikbaar. Voor meer informatie, zie:
  
  http://legalhackers.com/advisories
   /MySQL-Exploit-Remote-Root-Code-Execution-Privesc-CVE-2016-6662.h
   tml
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van mysql-5.5 beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3666
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in mysql57-client en mysql75-server. U kunt deze updates
  installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates
  vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /b64a7389-7c27-11e6-8aaa-5404a68ad561.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September
   /002279.html
  
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3078-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+KCBDeMwlgPRdL0AQjRqwv/W+KXwxOtAQItW1kcmZ/sgmu2F8Advw83
iXyoBgUuUtNnDLL4orAY4XpsShPer9WmiJNWTHWQZvp87biFKDKB30JhA3fGYYC6
GhHPew4VXRXSviBlqdTLoeQtXkylXZCBDe0sY50acf24l9I4GrlVJ9V9DW9cEL6w
fKi9WKvzUHbzTtlzLpn1YsJMqQVBjt2/sJdz1166OM9TdOd362HLrbuqttPpIwRF
Xn74X7SvPSrNBrjSrI5ev/00Pd2oSDVjyb3hY6PkDU6gR0R1SEVP2+tEvrMV+PjX
2KqBbHk+NlBdOT5VB4fHyCw7TzegsnaeUiAGYDJiPPQTSR8Mz4I4tYzFXBPwJbWP
P14O6Rl3M+A4vHdkT8LmQYsUquT6I87iaORUxqkmdtjWOdNGLTBTpOkSI9HONgOM
8WLAb6UVrj1ajGHaZ3oQWiYb5qAODD9bhg6cQ/Uu/x9Jn72qUVZnM73DbPE2FNuR
z9FDrgmHe6e+3O5eVF10au0e752WlBZu
=q9dE
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig