Kwetsbaarheden verholpen in libarchive

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in libarchive.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in libarchive
Advisory ID   : NCSC-2016-0799
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-8916, CVE-2015-8917, CVE-2015-8919,
         CVE-2015-8920, CVE-2015-8921, CVE-2015-8922,
         CVE-2015-8923, CVE-2015-8924, CVE-2015-8925,
         CVE-2015-8926, CVE-2015-8928, CVE-2015-8930,
         CVE-2015-8931, CVE-2015-8932, CVE-2015-8934,
         CVE-2016-1541, CVE-2016-4300, CVE-2016-4302,
         CVE-2016-4809, CVE-2016-5418, CVE-2016-5844,
         CVE-2016-6250, CVE-2016-7166
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160926
Toepassing   : libarchive
Versie(s)    : < 3.1.2
         < 2.8.3
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         RedHat Red Hat Enterprise

Update
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID
  CVE-2016-5418, CVE-2016-6250 en CVE-2016-7166 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in libarchive.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service en mogelijk voor het uitvoeren
  van willekeurige code.

Beschrijving
  - CVE-2015-8916, CVE-2015-8917, CVE-2015-8919, CVE-2015-8920,
  CVE-2015-8921, CVE-2015-8922, CVE-2015-8923, CVE-2015-8924,
  CVE-2015-8925, CVE-2015-8926, CVE-2015-8928, CVE-2015-8930,
  CVE-2015-8931, CVE-2015-8932, CVE-2015-8934, CVE-2016-5844,
  CVE-2016-4300, CVE-2016-4302, CVE-2016-7166, CVE-2016-5418
  Meerdere kwetsbaarheden in libarchive kunnen leiden tot een
  Denial-of-Service van de applicatie die libarchive gebruikt en
  mogelijk tot het uitvoeren van willekeurige code. Om de
  kwetsbaarheden te misbruiken moet een kwaadwillende een gebruiker
  verleiden tot het openen van een speciaal geprepareerd
  archiefbestand.
  
  - CVE-2016-4809
  Door het onjuist alloceren van geheugen in combinatie met zeer grote
  cpio-symlinks in libarchive kan een kwaadwillende een
  Denial-of-Service veroorzaken op de applicatie.
  
  - CVE-2016-1541
  Een speciaal geprepareerd zip-bestand kan een incorrecte
  gecomprimeerde bestandsgrootte doorgeven, waardoor een
  geauthenticeerde kwaadwillende mogelijk op afstand willekeurige code
  kan uitvoeren.
  
  - CVE-2016-6250
  Er bevindt zich een integer-overflow-kwetsbaarheid in de functie
  isoent_gen_joliet_identifier() die gebruikt kan worden bij het
  verwerken van ISO9660 archiefbestanden. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren met de
  rechten van de applicatie die gebruik maakt van libarchive.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022067.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libarchive beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-5418,
  CVE-2016-6250 en CVE-2016-7166 te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3677
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  RHEL 6:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1850.html
  
  RHEL 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1844.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+jznTeMwlgPRdL0AQhG7AwAmppk65Z5EO7mQ0LvLo/mTBuA6Tl3oq0a
Mel9gou3McmJQb7nmmVmbDfy/X9n05o8kpr6QVFETJ0onxIhpSqFMwa46ktQiw/u
PfpAKyEz5mzdOwfDW3izhNPaZ94yhsNrX5hy1IoqiGitQGH1mormq0M2zWgYVTaL
PF1cGzZ2KBZ3wkdvPipdfQZxfLIWAz7tPdYw0gkNaD5o6G3WE5PvVPTE6aYH8Lju
wkhyvb8Vjt0JdgLBH6XUYeoQ58BZNxMrsR1QVyJTMUPR56BCTRK7AMxufWZM9X3Z
dei+vA0eQIvx8JyfmnacEOlWZGmIJp3N0nJYQykqMh1kSqemOO18ArQaqNu3YjQD
5C/2h42/aRHEzdQ27e85LuAcPOL5XIZJDWVw2NWR9HPEjl90qOi/Mvl2MwoWFYLa
iLFuD8UebOgEo6U6Qoym6HTUB1GoX1do1vaoj2nZcZsWEoPcxlXoxOguLeAbsCED
u4meQMaX7VrNdSM4/ns11w3U6750t7FY
=a6eR
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig