MS16-107: Microsoft verhelpt kwetsbaarheden in Microsoft Office

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse Microsoft Office producten.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : MS16-107: Microsoft verhelpt kwetsbaarheden in
         Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2016-0810
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-0137, CVE-2016-0141, CVE-2016-3357,
         CVE-2016-3358, CVE-2016-3359, CVE-2016-3360,
         CVE-2016-3361, CVE-2016-3362, CVE-2016-3363,
         CVE-2016-3364, CVE-2016-3365, CVE-2016-3366,
         CVE-2016-3381
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160923
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Office Mac
         Microsoft Sharepoint
Versie(s)    : 2007
         2010
         2011
         2013
         2016
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Microsoft Windows

Update
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Microsoft Office for Mac 2011 en 2016. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse
  Microsoft Office producten. 

Gevolgen
  De kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt voor het verkrijgen van
  gevoelige informatie of voor het uitvoeren van willekeurige code met
  de rechten van de gebruiker. 

Beschrijving
  - CVE-2016-3381, CVE-2016-3365, CVE-2016-3364, CVE-2016-3363,
  CVE-2016-3362, CVE-2016-3361, CVE-2016-3360, CVE-2016-3359,
  CVE-2016-3357 
  Een memory-corruption-kwetsbaarheid in Microsoft Office kan leiden
  tot het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de
  gebruiker.
  
  - CVE-2016-3366
  Wanneer Microsoft Outlook RFC2046 niet goed toepast en het einde van
  een MIME bijlage niet goed identificeert kan antivirus of antispam
  scanning mogelijk niet meer goed functioneren, waardoor het mogelijk
  is om de afzender te spoofen. Om de kwetsbaarheid te misbruiken kan
  een kwaadwillende een speciaal vervaardigde email sturen naar een
  gebruiker om een phishing aanval uit te voeren.
  
  - CVE-2016-0141
  Een kwetsbaarheid bij het exporteren van de private key van een
  gebruiker door Visual Basic macro´s in Office tijdens het opslaan
  van een document kan ertoe leiden dat een kwaadwillende mogelijk de
  private key van een gebruiker kan achterhalen. Een kwaadwillende
  dient hiervoor wel bij het opgeslagen document te kunnen. 
  
  - CVE-2016-0137
  Een kwetsbaarheid in de manier waarop de Click-to-Run (C2R)
  componenten objecten verwerkt in geheugen kan Address Space Layout
  Randomization (ASLR) worden omzeild. Een kwaadwillende kan dit
  mogelijk misbruiken om gevoelige informatie te verkrijgen. Hiervoor
  moet een kwaadwillende wel toegang hebben tot een systeem en een
  malafide applicatie kunnen uitvoeren.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://technet.microsoft.com/library/security/ms16-107
  
  Deze update vervangt Microsoft Advisory MS16-099, MS16-088,
  MS16-004, MS11-094, MS15-046, MS16-004 en MS11-094.
  (NCSC-2016-0729)

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+T6AzeMwlgPRdL0AQggqgv/XvkhJnIdEEaW+CrBbVOlnDh6T9vMMUS4
JvRb9DxGKuZuT79HNtBWWb5RxdJYhj/mXICOruqycbbHn5FvByI0DasxN8jAWG5f
WzROi32e8DLWfPrJJnpLwkrqK0M6zz/PEXPbqCS6BzHaTSni+xnMH9T2D0OiOhxu
s26cN0Epyuch22OTStSKuq6rPepAZbOQjr0Ww/mzu+RcXvrvp7HLEP2nNt1LgAM3
MetIeB1X8P9REUnSEHCEpHjC/RBJ88vtZ6YsDE3H3gBIbRmo8zTGXShhX/7kbbJO
u4VdVhV1r53IHtZtoJBFcWSYxjj7Ae6I860PKmQNejdbgGZTaOL56z5TuytxBz35
4IN8/TJcZb8r6pibP1u4DcniGMRldvGT+HymvVSC2vzEKTaJQiFsvaGMHekUBrGy
ejBGi2S2X6855dfOYkgo06Ums61OCVzOAMvj+vMsWyg76aqK8Ot5XYt5khhJyNWy
lR00+R18lX3z1sWCvU12PT2FYkYD8+5z
=y0C8
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig