Apple verhelpt kwetsbaarheden in iOS

Apple verhelpt meerdere kwetsbaarheden in iOS.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Apple verhelpt kwetsbaarheden in iOS
Advisory ID   : NCSC-2016-0816
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-4611, CVE-2016-4618, CVE-2016-4620,
         CVE-2016-4658, CVE-2016-4698, CVE-2016-4702,
         CVE-2016-4707, CVE-2016-4708, CVE-2016-4711,
         CVE-2016-4712, CVE-2016-4718, CVE-2016-4719,
         CVE-2016-4722, CVE-2016-4724, CVE-2016-4725,
         CVE-2016-4726, CVE-2016-4728, CVE-2016-4729,
         CVE-2016-4730, CVE-2016-4731, CVE-2016-4733,
         CVE-2016-4734, CVE-2016-4735, CVE-2016-4737,
         CVE-2016-4738, CVE-2016-4740, CVE-2016-4741,
         CVE-2016-4746, CVE-2016-4747, CVE-2016-4749,
         CVE-2016-4750, CVE-2016-4753, CVE-2016-4758,
         CVE-2016-4759, CVE-2016-4760, CVE-2016-4762,
         CVE-2016-4763, CVE-2016-4765, CVE-2016-4766,
         CVE-2016-4767, CVE-2016-4768, CVE-2016-4771,
         CVE-2016-4772, CVE-2016-4773, CVE-2016-4774,
         CVE-2016-4776, CVE-2016-4777, CVE-2016-4778,
         CVE-2016-5131
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : Apple iPad
         Apple iPhone
         Apple iPod Touch
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple iOS < 10.0.1

Update
  Apple heeft met de update voor iOS 10 meer kwetsbaarheden verholpen
  dan initieel bekend is gemaakt.

Samenvatting
  Apple verhelpt meerdere kwetsbaarheden in iOS.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor
  - het veroorzaken van een Denial-of-Service;
  - het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens of
  systeeminformatie;
  - het uitvoeren van willekeurige code;
  - cross-site-scripting.

Beschrijving
  - CVE-2016-5131, CVE-2016-4658
  Een kwetsbaarheid in libxml12 stelt een kwaadwillende mogelijk in
  staat om een Denial-of-Service van de applicatie te veroorzaken of
  willekeurige code uit te voeren.
  
  - CVE-2016-4778
  Een kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende mogelijk in staat om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de kernel.
  
  - CVE-2016-4777
  Een kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende mogelijk in staat om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de kernel.
  
  - CVE-2016-4776
  Meerdere out-of-bounds-read-kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  mogelijk in staat om het kernel-geheugen uit te lezen. 
  
  - CVE-2016-4774
  Meerdere out-of-bounds-read-kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  mogelijk in staat om het kernel-geheugen uit te lezen. 
  
  - CVE-2016-4773
  Meerdere out-of-bounds-read-kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  mogelijk in staat om het kernel-geheugen uit te lezen. 
  
  - CVE-2016-4772
  Een kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende mogelijk in staat om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.
  
  - CVE-2016-4771
  Door een parseerfout in het afhandelen van paden is het voor een
  kwaadwillende applicatie mogelijk om toegang te verkrijgen tot
  bestanden waar de applicatie geen rechten toe heeft.
  
  - CVE-2016-4768, CVE-2016-4767, CVE-2016-4766, CVE-2016-4765
  CVE-2016-4762, CVE-2016-4759, CVE-2016-4737, CVE-2016-4735,
  CVE-2016-4734, CVE-2016-4733, CVE-2016-4731, CVE-2016-4730,
  CVE-2016-4729, CVE-2016-4611
  Het verwerken van een malafide web-content kan ertoe leiden dat er
  willekeurige code wordt uitgevoerd.
  
  - CVE-2016-4760
  Door Safari's ondersteuning van HTTP/0.9 kan een malafide webpagina
  mogelijk toegang verkrijgen tot niet-HTTP services. 
  
  - CVE-2016-4758
  Het bezoeken van een malafide website kan mogelijk leiden tot het
  lekken van gevoelige informatie. 
  
  - CVE-2016-4753
  Een kwetsbaarheid in het valideren van ondertekende disk-images
  stelt een malafide applicatie mogelijk in staat om willekeurige code
  uit te voeren met systeemrechten.
  
  - CVE-2016-4750
  Een memory-corruption-kwetsbaarheid stelt een malafide applicatie
  mogelijk in staat om willekeurige code uit te voeren met de rechten
  van de kernel. 
  
  - CVE-2016-4749
  Bij gebruik van AirPrint preview kan een document onversleuteld
  worden opgeslagen in een tijdelijk bestand.
  
  - CVE-2016-4747
  Onjuiste afhandeling van niet-vertrouwde certificaten kan een
  kwaadwillende op het lokale netwerk in staat stellen om
  gebruikers-credentials te verkrijgen.
  
  - CVE-2016-4746
  Autocorrectsuggesties van Keyboard kunnen gevoelige informatie
  tonen.
  
  - CVE-2016-4741
  Een kwetsbaarheid in Assets kan een kwaadwillende op het lokale
  netwerk in staat stellen om softwareupdates te blokkeren op het
  apparaat.
  
  - CVE-2016-4740
  Een kwetsbaarheid in Handoff voor Messages kan een kwaadwillende in
  staat stellen om berichten te lezen terwijl de gebruiker niet in
  Messages is ingelogd.
  
  - CVE-2016-4738
  Door een memory-corruption-kwetsbaarheid leidt het verwerken van
  malafide web-content mogelijk tot het uitvoeren van willekeurige
  code. 
  
  - CVE-2016-4728
  Door een parseerfout in het afhandelen van error prototypes leidt
  het verwerken van malafide web-content mogelijk tot het uitvoeren
  van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-4726
  Door een memory-corruption-kwetsbaarheid kan een malafide applicatie
  mogelijk willekeurige code uitvoeren met de rechten van de kernel.
  
  - CVE-2016-4725
  Door een memory-corruption-kwetsbaarheid leidt het verwerken van
  malafide web-content mogelijk tot het lekken van informatie uit het
  procesgeheugen.
  
  - CVE-2016-4724
  Een null-pointer-deference-kwetsbaarheid stelt een malafide
  applicatie mogelijk in staat om willekeurige code uit te voeren met
  de rechten van de kernel.
  
  - CVE-2016-4722
  Een kwaadwillende met rechten binnen het netwerk kan mogelijk een
  Denial-of-Service veroorzaken.
  
  - CVE-2016-4719
  Onjuiste permissies in PlaceData van GeoServices kunnen een
  kwaadwillende in staat stellen om gevoelige locatieinformatie te
  verkrijgen.
  
  - CVE-2016-4718
  Een buffer-overflow-kwetsbaarheid in het verwerken van lettertypes
  kan mogelijk leiden tot het lekken van informatie uit het
  procesgeheugen.
  
  - CVE-2016-4712
  Een out-of-bounds-write-kwetsbaarheid stelt een malafide applicatie
  mogelijk in staat om willekeurige code uit te voeren.
  
  - CVE-2016-4708
  Door een kwetsbaarheid in het parseren van set-cookie headers is het
  mogelijk dat het verwerken van malafide web-content leidt tot het
  lekken van gebruikersinformatie.
  
  - CVE-2016-4707
  Een kwetsbaarheid stelt een lokale kwaadwillende mogelijk in staat
  om te ontdekken welke websites zijn bezocht door een gebruiker. 
  
  - CVE-2016-4702
  Een memory-corruption-kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op
  afstand mogelijk in staat om willekeurige code uit te voeren.
  
  - CVE-2016-4698
  Een validatie-kwetsbaarheid stelt een malafide applicatie mogelijk
  in staat om willekeurige code uit te voeren met systeemrechten.
  
  - CVE-2016-4620
  Een kwetsbaarheid in Sandbox Profiles kan een kwaadwillende in staat
  stellen om met een malafide applicatie informatie te verkrijgen over
  met wie een gebruiker aan het SMS'en is.
  
  - CVE-2016-4618
  Het activeren van de Safari Reader op een malafide website kan
  mogelijk leiden tot universele cross-site-scripting.

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft IOS 10.0.1 beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Deze update bevat ook alle patches voor de kwetsbaarheden
  die in IOS 10 zijn opgelost. Voor meer informatie zie:
  https://support.apple.com/en-us/HT207145
  
  Voor meer informatie over de kwetsbaarheden die in IOS 10 zijn
  opgelost zie: https://support.apple.com/en-us/HT207143

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+Ku1zeMwlgPRdL0AQgc5wwAkp9SPpRObr9TbsLVN6O7ctDMmgx97QcJ
op1GuOwWHEcZqAXGT++6DZRCWaswrREgC+vh4GBm57H3LubT2xCaanVLxM0A/tjU
02qKAo5tvyelwMSIs9/hn04gVpDAPB0BqhP52OwxrnWIwViWNzBD49jdiy+OLOva
z4MqheAVkCj8gyzpiF9/uk/md4Y3N+4VRx0d0SI5rjgU4eC4uN0Fq339KteLTYNJ
JwyXXAxGTir3ohvaBBjpciVV3MHTS/gK+BK/mzyPvhlZTSzUL3Nfm2xtGdryU3A6
lJSTKLNkivPAiQyopa8cjjK7EQg+uK1SkNUJIeCrkGg5COXu+w3VH/IvFI7cS8BS
crXX8J3gSPW9fNfxZ9rzdoE6oNkfHnRG5x59+/GXm3poxf0NMNWKtY8zVXB7Q3yi
Gpu5znRkMwIfORmzj5mKfbu7EAcBm7HwsRz6aLsK98tkJOFRYiOt6arUiEnHAR9v
BjgkXUGi9FEUvCLoxoAVwkMnTjrexfm0
=7sVS
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig