Kwetsbaarheid in cURL verholpen

Er is een kwetsbaarheid in cURL ontdekt waardoor een aanvaller een grote hoeveelheid data naar het geheugen kan laten schrijven. Effectief kan dit gebruikt worden om een Denial-of-Service op de kwetsbare applicatie uit te voeren.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid in cURL verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0818
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-7167
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20160930
Toepassing   : GNU cURL
Versie(s)    : < 7.50.3
Platform(s)   : Fedora Linux

Update
  Er zijn updates beschikbaar gemaakt voor Fedora 23. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid in cURL ontdekt waardoor een aanvaller een
  grote hoeveelheid data naar het geheugen kan laten schrijven.
  Effectief kan dit gebruikt worden om een Denial-of-Service op de
  kwetsbare applicatie uit te voeren.

Gevolgen
  De kwetsbaarheid maakt het mogelijk om een Denial-of-Service uit te
  voeren.

Beschrijving
  - CVE-2016-7167
  De functies curl_escape(), curl_easy_escape(), curl_unescape() en
  curl_easy_unescap() voeren onvoldoende validatie op de lengte van
  argumenten. Als gevolg kan er geheugen gealloceerd worden om
  gigabytes aan data naar probere te schrijven.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van cURL hebben een update beschikbaar gesteld. U
  kunt de updates downloaden vanaf de website van cURL. Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://curl.haxx.se/docs/adv_20160914.html
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 en 24. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 23:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /ZMRWVISG7VUCYRMF23A2UHMYD72VQWAK/
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /LTH54DFOS4TSYPG5XKJDGAG4XPAR4T7M/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+5PBTeMwlgPRdL0AQjtQwv+IxNEorrLZlHWXzzdf4GOHu6ouvR4Az7U
7b2aFMGtGpXP7CfXJFgx6Q2tj+kHMx9vPF1Vc9aW4F1xWsph8f+AXHZylCqJ6hJ5
TZXHSBbisctb04qlDpvmMO9OBNFhInc7+3Zx1HUWIfaI86Mlf6phMuFpyAZ6Yim6
TfSI+pbhf6TV4UYcRPEeVtN/yWibehQSWktU6SpKZ0uB/StFjdUatF6BBmloUEl2
JjnZ9ELF5+PFCV9tX+rmswKbVNLaJPyn+Q0mWTmYrKOV0Qp9HB6shzHnF14Jlrgp
0+O7kmievKRCm1VGlRWnD59hyridBjkjobZGuKRwNywMINHHoAjDRVDxdCBy9FJq
MuIdv/sCJWOQCx53zh3ONLQZIR2mH8rROZkUTABGt5wq+UZh4xoTl0rDCJhRIMm6
QJckzy2JxRtCGPYwyEGkvIMQJJlwNyfdBaAcK65V0w/CDvugaA5Z9v7aOHUCzCuM
yKreDd1E0UgrdVHv9u8vD9A38dOCAcmE
=iGUQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig