Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe Flash

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Adobe Flash. Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe Flash
Advisory ID   : NCSC-2016-0819
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-4271, CVE-2016-4272, CVE-2016-4274,
         CVE-2016-4275, CVE-2016-4276, CVE-2016-4277,
         CVE-2016-4278, CVE-2016-4279, CVE-2016-4280,
         CVE-2016-4281, CVE-2016-4282, CVE-2016-4283,
         CVE-2016-4284, CVE-2016-4285, CVE-2016-4287,
         CVE-2016-6921, CVE-2016-6922, CVE-2016-6923,
         CVE-2016-6924, CVE-2016-6925, CVE-2016-6926,
         CVE-2016-6927, CVE-2016-6929, CVE-2016-6930,
         CVE-2016-6931, CVE-2016-6932
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160926
Toepassing   : Adobe Flash Player
Versie(s)    : Desktop <= 22.0.0.211
         Extended support <= 18.0.0.336
         Linux <= 11.2.202.632
Platform(s)   : Microsoft Windows
         Linux

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  voor OpenSUSE 13.1. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Adobe Flash. Adobe heeft
  updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te
  voeren onder de rechten van een gebruiker.

Beschrijving
  - CVE-2016-4287
  Er bevindt zich een integer-overflow-kwetsbaarheid in Adobe Flash.
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren met de rechten van de
  applicatie.
  
  - CVE-2016-4272, CVE-2016-4279, CVE-2016-6921, CVE-2016-6923,
  CVE-2016-6925, CVE-2016-6926, CVE-2016-6927, CVE-2016-6929,
  CVE-2016-6930, CVE-2016-6931, CVE-2016-6932
  Er bevinden zich meerdere use-after-free-kwetsbaarheden in Adobe
  Flash. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren met de rechten van de
  applicatie.
  
  - CVE-2016-4271, CVE-2016-4277, CVE-2016-4278
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Adobe Flash. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om gevoelige informatie te verkrijgen.
  
  - CVE-2016-4274, CVE-2016-4275, CVE-2016-4276, CVE-2016-4280,
  CVE-2016-4281, CVE-2016-4282, CVE-2016-4283, CVE-2016-4284,
  CVE-2016-4285, CVE-2016-6922, CVE-2016-6924
  Er bevinden zich meerdere geheugen-corruptie-kwetsbaarheden in Adobe
  Flash. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren met de rechten van de
  applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de updates downloaden vanaf de website van Adobe. Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player
   /apsb16-29.html
  
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in de (embedded) Flash player. De updates worden
  gedistribueerd via Windows Update. Microsoft heeft de updates
  beschreven in MS16-117. Deze vervangt MS16-093. Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/MS16-117
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.1 en 13.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  13.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00020.html
  
  13.2:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00009.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1865.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00013.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+jzrzeMwlgPRdL0AQjuxAv/R6ugyrKMbdF0GlpINwZKTFd7hQyst3Zk
pY5IXQTHBZIVigBHU5NZwmH+7TlId5uemor0ZTk7luZ28aU9UqU+Eo8COQex1H1V
8W9Xm+WSI08/ZtZQVUwtibewFX8HTxXeWCs6sXvf/k8DjrTURqTZ7Wo6prJWXk5q
PSWGSnID0Vtj7aKGcK9KUtWzv6xfJOkwQySEIbZ1nr7oyn6RZlb3yKw/4Tm8MaSA
GD5/H90ayDltR70R/FVBbIBd52hGYvEFnw/Rs2PHHH2Z/g+qPCZzPfIYj+OYoSKZ
Ax2i2sR6BM2lXUFdCm8NUzxndEQHKUb6SA9QDNQP9OdFMX4HYvmOFpMvNP8xo5z7
I+SHWDKRcPbc/O3lh7j08iAVUZTgh99YAQjbTxz/Hj1mtJ39gGS+RC1YhueNRJih
N1K0BxGjnwA1rMsrXv158PCFEYJA1AEH9MDPflIf1R0/1v96mPvEb59TY63tEi2h
4lMg9UwPX/9eUx4uZfR9uSoLvjJlgYtx
=3X8z
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig