Meerdere kwetsbaarheden in de Linux kernel

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in de Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2016-0827
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-3134, CVE-2016-4997, CVE-2016-4998
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20160926
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Oracle Linux
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID
  CVE-2016-4997 en CVE-2016-4998 te verhelpen.

Samenvatting
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel.

Gevolgen
  Door de kwetsbaarheden te misbruiken kan een lokale kwaadwillende
  gebruiker mogelijk verhoogde gebruikersrechten verkrijgen of een
  Denial-of-Service veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-3134
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de netfilter-implementatie van
  Linux bij het afhandelen van IPT_SO_SET_REPLACE-events. Een lokale
  kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het
  uitvoeren van een Denial-of-Service of het uitvoeren van code met
  root-rechten. Alleen systemen met een 32-bit kernel zijn kwetsbaar.
  
  - CVE-2016-4997
  Door kwetsbaarheden in de Linux Netfilter-implementatie kan een
  kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken of willekeurige code
  uitvoeren met root-rechten. De kwetsbaarheden bevindt zich in de
  validatie van IPT_SO_SET_REPLACE-events.
  
  - CVE-2016-4998
  Door kwetsbaarheden in de Linux Netfilter-implementatie kan een
  kwaadwillende een DoS veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met
  root rechten. De kwetsbaarheden bevindt zich in de validatie van
  IPT_SO_SET_REPLACE events.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022085.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID
  CVE-2016-4997 en CVE-2016-4998 te verhelpen in Oracle Linux 5, 6 en
  7. Meer informatie vindt u in de beveiligingsadviezen van Oracle:
   
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2016-3617.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2016-3618.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2016-3619.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1847.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+j/kDeMwlgPRdL0AQi+BAwAlR30r7VXKfay4eKBdSoXGzDiGwS6VfyZ
yDmLBlS8X39SRnogPjnVtKGE5+7vHAuROKlD0Tdczx/ucaYNI5uiV2Y+tseFkaTe
TXTrOhoEFJ2LC5FuHAvNEvP/lii8XMuUlqSuAfheemnAYCgQHB8pNxodDoMTuCW0
f5jsoWA6A4MyxkBK7dMwXV+GutG4Niqta6B6IOxa0uoeGU0ghY4r8tIXsTTG7He3
2rQrMF7hEIp+irvyIPBSuz6YTOUuIXL9YqSgi57g7QpF+qfNl05tu9Pm6mPyLy1W
LzKg26lfRIhmhEKFl5b8+BJezGKPhsUMk1o0CpIAm5lecVcENYacySITioMRwQS4
ZZDrJFWWaYeUdqM/ZSQ2ZX1ZB26/gCarJb2roRcB4lTslIrr5lAbI6JmhFAuCy3V
FsZyL7P9h1X7MNqUQZqLttoiOF7I7eq4QPxSetqI/5tNNdd627xbGlerQ+VHhKrj
0Zt/dvVuAAra9dQ3eXDhywmJD1GODhPY
=+ngp
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig