Kwetsbaarheden gevonden in Cisco IOS

Er bevinden zich drie kwetsbaarheden in Cisco IOS. Cisco heeft updates uitgebracht voor twee kwetsbaarheden.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden gevonden in Cisco IOS
Advisory ID   : NCSC-2016-0836
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-6403, CVE-2016-6404, CVE-2016-6415
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Cisco IOS

Update
  Voor de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-6415 zijn nog geen patches
  beschikbaar. Dit is aangepast in het advies. De inschaling van dit
  advies veranderd daardoor niet.

Samenvatting
  Er bevinden zich drie kwetsbaarheden in Cisco IOS. Cisco heeft
  updates uitgebracht voor twee kwetsbaarheden.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk 
  op afstand misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie,
  om een Denial-of-Service te veroorzaken of voor het uitvoeren van
  een Cross-Site Scripting (XSS) aanval.

Beschrijving
  - CVE-2016-6403
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de DMo-applicatie in Cisco IOS
  en IOS XE. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  op afstand misbruiken door een malafide netwerk-packet te sturen
  naar het kwetsbare device en kan hiermee mogelijk een
  Denial-of-Service veroorzaken. Alleen IOS-versies met de
  IOx-feature-set zijn kwetsbaar.
  
  - CVE-2016-6404
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Cisco Local Manager in Cisco
  IOS en IOS XE. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid op afstand misbruiken om een XSS-aanval uit te voeren
  op de web-interface van het kwetsbare device. De gebruiker moet
  hiervoor wel door de kwaadwillende verleid worden om malafide code
  te openen in de webbrowser.
  
  - CVE-2016-6415
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de IKEv1-packet-verwerking in
  Cisco IOS, IOS XE en IOS XR. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheid mogelijk op afstand misbruiken om geheugen uit
  te lezen en gevoelige informatie te bemachtigen. De kwetsbaarheid
  bestaat doordat er onvoldoende controle wordt toegepast op de IKEv1
  security-negotiation-requests.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht voor de kwetsbaarheden met CVE-ID
  CVE-2016-6403 en CVE-2016-6404. U kunt de updates downloaden van de
  website van Cisco. Zie voor meer informatie:
  
  CVE-2016-6403:
  http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory
   /cisco-sa-20160914-ios-xe
  
  CVE-2016-6404:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160914-ios
  
  Voor de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-6415 is nog geen patch
  beschikbaar gesteld. Zie voor meer informatie:
  
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160916-ikev1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+K44DeMwlgPRdL0AQhu/Qv8DR6jpcLGwEJ/OtXqTG1KO5YpRtnl5dp/
JwNaaQtpBEVqQHmBHLOaMlmOXSXiRcjAcNBrbpZCIHm7E6rYaAv//JTRE+MDdvzO
6ouUfO1elq479LmL9l1mJBzKivKyw1hY7x75F5j0MlGOuflYmDKsO2Bm+eFG3VtL
WYUkvRSOSl/tdEJIbXmjraQbwQqI3/Z4g5+d42mvM8ZRQBBe8OBCNJVT5zoSqcGJ
tY+sSTPHMSRVitV4F0m8n1iLZX6TWrEZ2AHRm1A0e/h7hrFhWGlu0xpnW8/pBXl7
AkObX4/H2beDrLzWdgWf9y7khe2dZz+BNOgNNL00zlgPgqICETkWGE6KVmVPbduq
MvRVivwELNbUAY1rmOR797xb+PsZtuJL+MARpmdtU39+ZupPbkAG7ER7PL/e3WEN
I4b8c3nAcc/AMMZuf8s6NhsP/IzT10gcUpfIc65GktXk32ZKPFgemOD5fx127myW
ub9M6PZzeXy3m3AzhsaGXAs8PZHcf/yC
=wN7P
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig