Meerdere kwetsbaarheden in tiff verholpen

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in tiff en libtiff

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in tiff verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0840
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-8781, CVE-2015-8782, CVE-2015-8783,
         CVE-2016-3186, CVE-2016-5314, CVE-2016-5316,
         CVE-2016-5317, CVE-2016-5320, CVE-2016-5875
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160927
Toepassing   : tiff
Versie(s)    : 
Platform(s)   : OpenSUSE
         SuSE Linux Enterprise Desktop

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in tiff en libtiff

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan mogelijk een
  Denial-of-Service veroorzaken van de kwetsbare applicatie.

Beschrijving
  - CVE-2015-8781, CVE-2015-8782, CVE-2015-8783
  Er bevindt zich een "out-of-bounds read"-kwetsbaarheid in tif_luv.c.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken middels
  een malafide TIFF-bestand om een Denial-of-Service te veroorzaken
  
  - CVE-2016-3186
  Er bevindt zich een buffer-overflow-kwetsbaarheid in de
  readextension-functie in gif2tiff.c. Deze kwetsbaarheid kan
  misbruikt worden voor het uitvoeren van een Denial-of-Service.
  
  - CVE-2016-5314, CVE-2016-5320
  Er bevindt zich een "out-of-bounds write"-kwetsbaarheid in de
  PixarLogDecode-functie. Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor
  het uitvoeren van een Denial-of-Service.
  
  - CVE-2016-5316
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de PixarLogCleanup-functie.
  Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van een
  Denial-of-Service.
  
  - CVE-2016-5317
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in het onderdeel dat een thumbnail
  genereert voor een TIFF-afbeelding. Deze kwetsbaarheid kan misbruikt
  worden voor het uitvoeren van een Denial-of-Service.
  
  - CVE-2016-5875
  Er bevindt zich een "heap-based buffer overflow"-kwetsbaarheid in
  het onderdeel dat PixarLog compressie verzorgt. Deze kwetsbaarheid
  kan misbruikt worden voor het uitvoeren van willekeurige code met de
  rechten van de gebruiker, of voor het uitvoeren van een
  Denial-of-Service.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00090.html
  
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September
   /002264.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+o9zzeMwlgPRdL0AQid7AwAscYrkK36tboVJM8XB8mrq51hpU8OrD2W
ioUPPRXm8uYVTuj9AtiCmbKqgJZZFm/leS0ioCbSSW6K8xaqswTo4K8zbkhAWcR5
H9IGm7GoTxF3b/6HRmIhRAcrcioR2Z70OG5pkeMOPCQ2yL43xLlBPsS75Eu3y5FW
bhzEeywGXiqOvToHL7/DK8112orniaN0FjTyO/VMnHUiMRrK5bDgC9EqCsLJmqTo
DM+6/e7m3Y1hrrcW0flmXn9DwMvtvGgPjpcZekuINkybyA6xDZIKT2d79AxELonO
Tb8vioF1OW+NF4+nKQwXLnkfibockEyvERQyABm55ujdYaBST+hnF5nuiicL01Cj
c+7tffnvH9F0IOv8w8AGVw7uCfBP9CixLdd8yf4WKSksW6xhsK4nLo9L5LiFZA1Z
iglNda2/hQaBhNBPisFnnTFq/jPbdK8U8xG8ujlRUZuMn3Q8g2ut7sVj4joV7X4Y
P/pVmncICB4p+QJFI+qGbWUY27waAYmi
=/4/2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig