Meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse Symantec producten

Symantec heeft twee kwetsbaarheden verholpen in de Decomposer Engine welke gebruikt wordt in diverse producten.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse Symantec
         producten
Advisory ID   : NCSC-2016-0844
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5309, CVE-2016-5310
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20160920
Toepassing   : Symantec Endpoint Protection
         Symantec Mail Security
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Symantec heeft twee kwetsbaarheden verholpen in de Decomposer Engine
  welke gebruikt wordt in diverse producten. 

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-5310
  Het parsen van malafide RAR bestanden kan leiden tot
  memory-corruption. Dit kan resulteren in een Denial-of-Service van
  de applicatie maar zorgt verder niet voor andere mogelijkheden tot
  uitbuiting.
  
  - CVE-2016-5309
  Het parsen van malafide RAR bestanden kan leiden tot een
  out-of-bounds-read-error. Dit kan resulteren in een
  Denial-of-Service van de applicatie maar zorgt verder niet voor
  andere mogelijkheden tot uitbuiting.

Mogelijke oplossingen
  Symantec heeft updates uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://www.symantec.com/security_response/securityupdates
   /detail.jsp?fid=security_advisory&pvid=security_advisory&year=&su
   id=20160919_00

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+E6sjeMwlgPRdL0AQjKewwAn7qrrQ+yBlDlZOPftu6RmQhCh383MtGO
cQGRHjEK7VViKoimsD+qpxwoi/qr6a+sxLuwac7fdU+0EaCLc0Xy1+UFTg1uBG3R
j7+VeAkd+C0T/Wq0EmAMcOitHKNReslr23+GMXtnW1Ec/yCEu7ACCMWhwkCmbkvK
o9BKFi90DGBC1vAHoB/Nlc9JR7gmyOw8znbi6ItwveVRY4pnoNyDV2yel+vWlMYf
8NaciYSXPkFwd5ciyJFaTIeuucidY2xsdRsyKWVNNWXJjbuiM1FfTBmLjpaFLsNg
3Jrbezo4A7Fsfymm4LeQJtdqxMgBY7tt9t1OULGDa+Q57dYkd16CJiT0TkWdeOk8
8Nw5hOYS4nFQba/Um+nAFpHrQIYIztXe48xkoCAVT7UH+JtVxJFEUErfjhkp7VUp
Hruirb43qXwwemSoRhkyvgPbw9jScmuwkyat7XVEtZRd6HvuhmqvOzB7umwocj43
WJhMgyWYrkMu8vLz6zjhJOMHf4TJAdn/
=3ifs
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig