Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox

Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van Mozilla Firefox en Firefox ESR waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox
Advisory ID   : NCSC-2016-0845
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2827, CVE-2016-5250, CVE-2016-5256,
         CVE-2016-5257, CVE-2016-5270, CVE-2016-5271,
         CVE-2016-5272, CVE-2016-5273, CVE-2016-5274,
         CVE-2016-5275, CVE-2016-5276, CVE-2016-5277,
         CVE-2016-5278, CVE-2016-5279, CVE-2016-5280,
         CVE-2016-5281, CVE-2016-5282, CVE-2016-5283,
         CVE-2016-5284
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : Mozilla Firefox
Versie(s)    : 49 en ESR 45.4
Platform(s)   : FreeBSD 
         Microsoft Windows
         RedHat

Samenvatting
  Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van Mozilla Firefox en
  Firefox ESR waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

Gevolgen
  De kwetsbaarheden kunnen leiden tot:
   - Een Denial-of-Service.
   - Het verkrijgen van gevoelige informatie.
   - Het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de
   gebruiker.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Firefox.
  
  - CVE-2016-2827, CVE-2016-5270, CVE-2016-5271
  Er bestaan verschillende out-of-bounds
  geheugen-beveiligingskwetsbaarheden in de browser-engine van
  Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt worden voor het
  uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5256, CVE-2016-5257
  Er bestaan verschillende 'memory-corruption' kwetsbaarheden in
  Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt worden voor het
  uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5274,VE-2016-5276, CVE-2016-5277, CVE-2016-5280,
  CVE-2016-5281,
  Er bestaan meerdere use-after-free kwetsbaarheden in de
  browser-engine van Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt
  worden voor het uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5272, CVE-2016-5273, CVE-2016-5278
  Er bestaan meerdere kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een crash
  van firefox. Dit leidt tot een Denial-of-Service en mogelijk tot het
  uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5275, 
  Er bestaat een buffer-overflow-kwetsbaarheid in Firefox. Deze
  kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van
  willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5279, 
  Een path-disclosure kwetsbaarheid stelt scripts in staat om het
  volledige pad naar lokale bestanden te achterhalen.
  
  - CVE-2016-5282,
  Een kwetsbaarheid stelt een aanvaller in staat om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen.
  
  - CVE-2016-5250, CVE-2016-5283,
  Deze kwetsbaarheden kan door een kwaadwillende gebruikt worden om
  gevoelige data te verkrijgen.
  
  - CVE-2016-5284
  Door deze kwetsbaarheid kan een kwaadwillende malafide add-on
  updates sturen naar een kwetsbaar systeem. Deze add-on's moeten
  daarvoor wel al eerst geinstalleerd zijn.

Mogelijke oplossingen
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Firefox. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /2c57c47e-8bb3-4694-83c8-9fc3abad3964.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1912.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+KB5jeMwlgPRdL0AQjz3gwAtcCvX/kfcQW4Jj4JS1Chn566RLYQdEw+
HioQfardLZFsf9QkV66AciAnH5+O7wcy39RA0gutdnjqsCsuOmC1C7ZPCZiYtBYk
Cb28vutzsZM++MrV1P3V3+9tuY860IoJ3LR/TUEHDoG5hbNP86WhDXM/hUdmq0cM
AHICB5SFJaq/afMIW+CAnrFxzt2sNXTxwYD8wJbgZlk7xHg3bf6Ys4ZJnzlLCPko
y6T3bkydcHnak9gI5djfQ6tUEuumgDQTT+nxfDTQ8PN9lal2jjjkgQAiA8Anho/B
AXnHWz4ZkIVXWURKpjx53ItSVAW/4rjWDT0SMArb9GnrSZrrQLgAP0wMowbClcBE
x56DEAoBfbHXoUevimFMjVbaEjWuSLZCIARgMQQqGB4NOJNoGJj5lmzOb5oHixPr
NJYJNS69HDD+TyB8ecNtWrSNQZsXvxWFcOIkjQtn1mamp/ZGrpAc6FjHy35oyf/e
ep44vqwdi/8YQhydEYV3d8PwYHWW8VaT
=SRv3
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig