Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox

Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van Mozilla Firefox en Firefox ESR waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox
Advisory ID   : NCSC-2016-0845
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2827, CVE-2016-5250, CVE-2016-5256,
         CVE-2016-5257, CVE-2016-5270, CVE-2016-5271,
         CVE-2016-5272, CVE-2016-5273, CVE-2016-5274,
         CVE-2016-5275, CVE-2016-5276, CVE-2016-5277,
         CVE-2016-5278, CVE-2016-5279, CVE-2016-5280,
         CVE-2016-5281, CVE-2016-5282, CVE-2016-5283,
         CVE-2016-5284
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160923
Toepassing   : Mozilla Firefox
Versie(s)    : 
Platform(s)   : FreeBSD
         Linux
         Windows

Update
  De makers van Debian en CentOS hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van Mozilla Firefox en
  Firefox ESR waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

Gevolgen
  De kwetsbaarheden kunnen leiden tot:
   - Een Denial-of-Service.
   - Het verkrijgen van gevoelige informatie.
   - Het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de
  gebruiker.

Beschrijving
  - CVE-2016-2827, CVE-2016-5270, CVE-2016-5271
  Er bestaan verschillende out-of-bounds-geheugen-kwetsbaarheden in de
  browser-engine van Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt
  worden voor het uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5256, CVE-2016-5257
  Er bestaan verschillende memory-corruption-kwetsbaarheden in
  Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt worden voor het
  uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5274,VE-2016-5276, CVE-2016-5277, CVE-2016-5280,
  CVE-2016-5281
  Er bestaan meerdere use-after-free-kwetsbaarheden in de
  browser-engine van Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt
  worden voor het uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5272, CVE-2016-5273, CVE-2016-5278
  Er bestaan meerdere kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een crash
  van firefox. Dit leidt tot een Denial-of-Service en mogelijk tot het
  uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5275
  Er bestaat een buffer-overflow-kwetsbaarheid in Firefox. Deze
  kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van
  willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5279
  Een path-disclosure-kwetsbaarheid stelt scripts in staat om het
  volledige pad naar lokale bestanden te achterhalen.
  
  - CVE-2016-5282
  Een kwetsbaarheid stelt een aanvaller in staat om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen.
  
  - CVE-2016-5250, CVE-2016-5283
  Deze kwetsbaarheden kunnen door een kwaadwillende gebruikt worden om
  gevoelige data te verkrijgen.
  
  - CVE-2016-5284
  Door deze kwetsbaarheid kan een kwaadwillende malafide
  add-on-updates sturen naar een kwetsbaar systeem. Deze add-on's
  moeten daarvoor wel al eerst geïnstalleerd zijn.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 5:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022090.html
  
  CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022088.html
  
  CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022089.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3674
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Firefox. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /2c57c47e-8bb3-4694-83c8-9fc3abad3964.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1912.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+TlJjeMwlgPRdL0AQhG7gv+N9dfmDA2rbgkBo97V0ZrpJJH3I3FuhEB
7TDZwv5m9K4wYI8bMJbcY1zy1f8wkq5dN9dVqlyW3p1NuVYl4zPhlz6Ea9yMRuW1
ityeyW4npRA/wvwe9uv5RHCkX8WaPODyIPJdqfegvtio7NEyuYu7FpNu6WgB6w2u
NlpQzTBcCZFovMVlPQkjdUIc8xIt9SkkC1wDo+u6JnnbisjwfC7Z1vqjPg+lxsQh
EAYW8hKfyx1HVeTRAPtjdX4thZ7LsZq4sfXcYSPb6Ijpn+qNtmXAliyJvAER0x+p
U+iWb5U4ZBIc6LNd7pu/O7HIgx4yNP2Q4vKGKF6kJqv6hB7sRASIIddYSFPbMGwF
0NSt2hv6/7TiYWIObzSlF7kxWtVv925UN/u0gLeTk1dA5m6tIAn0pPXG8xvaztOO
aIdfq0QYBrA8sPV5M3GDhkH7ul3Vu2ZCuh7zviVKn4wmYNim5rCTTL+FN/U3HxiE
iyDa/WEz4a11LvThSvPqnRFuIjVdhug0
=Djtr
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig