Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox

Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van Mozilla Firefox en Firefox ESR waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox
Advisory ID   : NCSC-2016-0845
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2827, CVE-2016-5250, CVE-2016-5256,
         CVE-2016-5257, CVE-2016-5270, CVE-2016-5271,
         CVE-2016-5272, CVE-2016-5273, CVE-2016-5274,
         CVE-2016-5275, CVE-2016-5276, CVE-2016-5277,
         CVE-2016-5278, CVE-2016-5279, CVE-2016-5280,
         CVE-2016-5281, CVE-2016-5282, CVE-2016-5283,
         CVE-2016-5284
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160927
Toepassing   : Mozilla Firefox
Versie(s)    : < 49.0.1
         < 45.4.0 esr
Platform(s)   : FreeBSD
         Linux
         Windows

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht voor Firefox die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van Mozilla Firefox en
  Firefox ESR waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen.

Gevolgen
  De kwetsbaarheden kunnen leiden tot:
   - Een Denial-of-Service.
   - Het verkrijgen van gevoelige informatie.
   - Het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de
  gebruiker.

Beschrijving
  - CVE-2016-2827, CVE-2016-5270, CVE-2016-5271
  Er bestaan verschillende out-of-bounds-geheugen-kwetsbaarheden in de
  browser-engine van Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt
  worden voor het uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5256, CVE-2016-5257
  Er bestaan verschillende memory-corruption-kwetsbaarheden in
  Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt worden voor het
  uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5261
  Er bestaat een integer-overflow-kwetsbaarheid in het WebSockets
  subsysteem. Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het
  uitvoeren van een Denial-of-Service of het uitvoeren van
  willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5274,VE-2016-5276, CVE-2016-5277, CVE-2016-5280,
  CVE-2016-5281
  Er bestaan meerdere use-after-free-kwetsbaarheden in de
  browser-engine van Firefox. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt
  worden voor het uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5272, CVE-2016-5273, CVE-2016-5278
  Er bestaan meerdere kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een crash
  van firefox. Dit leidt tot een Denial-of-Service en mogelijk tot het
  uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5275
  Er bestaat een buffer-overflow-kwetsbaarheid in Firefox. Deze
  kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het uitvoeren van
  willekeurige code.
  
  - CVE-2016-5279
  Een path-disclosure-kwetsbaarheid stelt scripts in staat om het
  volledige pad naar lokale bestanden te achterhalen.
  
  - CVE-2016-5282
  Een kwetsbaarheid stelt een aanvaller in staat om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen.
  
  - CVE-2016-5250, CVE-2016-5283
  Deze kwetsbaarheden kunnen door een kwaadwillende gebruikt worden om
  gevoelige data te verkrijgen.
  
  - CVE-2016-5284
  Door deze kwetsbaarheid kan een kwaadwillende malafide
  add-on-updates sturen naar een kwetsbaar systeem. Deze add-on's
  moeten daarvoor wel al eerst geïnstalleerd zijn.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 5:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022090.html
  
  CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022088.html
  
  CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022089.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3674
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 en 24. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  23:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /BMRVQYT4EQQEHWSXAP3MLHQI6CZRGE4Z/
  
  24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /ZXDJGIYODCHE3UHZQ5NGVM7S7RUYJJ5P/
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Firefox. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /2c57c47e-8bb3-4694-83c8-9fc3abad3964.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.1. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00083.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1912.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3076-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+pn8DeMwlgPRdL0AQg6Lwv9F4rCCoORJGgJFyEAOQjjR+YXYjvElBes
n1HXaGZ6E3rMPIuCVx2Vwmj2uqTSw+1Po1WVNkvBrdiC+pZuIqHd2V4oMvkq9m6w
wAVJTj3j4HkPZGgQ4zTzqC2VhPEjcaJvB2DuqrWevi0LfQ7ZCGOGxJ5fSk3SnwXE
OwK8dvUeJMTkCJGxPCDHYDITqRTEwlqG7D7tIY6f//OfEQEEeuZP7weS8WHcdWwN
0IrTCcGMpfl9K3ijpKCGv9zsLpaWW6Oaw7SDNxd9fHWVKXjn71cSpqTkORmdZRa+
hPWtIovP+TI0A4PQRBrVzahoAodm+xw7CW1RVlfdDW4wF13ONcUO74zrandA6XSZ
AC+BpQQZgkQ+ZKvg/LTB0Wk1Y32QkT+Z+2w1CFa6+WDnJgX50ejhnDuqz5Lkp/ka
gZb9NZFlyV5nOT0nme6F3v4KVdIjwkeWZp5koSir4zakH+Y1PkvJbHJfdvUWaBtY
vecwwyA7ahwDuhfXK/C6PisfdIcFkO2F
=9DYC
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig