Kwetsbaarheid in IBM WebSphere MQ verholpen

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in IBM WebSphere MQ.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in IBM WebSphere MQ verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0846
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-0379
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : IBM WebSphere MQ
Versie(s)    : 7.5.x < 7.5.0.7
         8.0.x < 8.0.0.5
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in IBM WebSphere MQ.

Gevolgen
  Een geauthenticeerde kwaadwillende met queue-manager-rechten kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-0379
  Er bevindt zich een memory-access-violation-kwetsbaarheid in IBM
  WebSphere MQ in de wijze waarop MQ-protocol-flows worden verwerkt.
  Verdere details zijn niet bekend gemaakt.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft versie 7.5.0.7 en 8.0.0.5 van WebSphere MQ uitgebracht
  waarin de kwetsbaarheid is verholpen. Zie voor meer informatie:
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21984565

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+KCLDeMwlgPRdL0AQjuHQv+Jazu9zdC7M21FAGtqSbs6xnPjAZ413//
ohPRju5rYP+AvWmyntf/rlcbY0AFtkEGKYxrIXRiDDrUpEuo8A4dlWlT5gqFgD7x
KQl4kqmbM6+LXNMA7JfJM6PWuDZE6ZXKbllD/Squ9LksFmrQeg0c2OymrArjmjGV
xlBSMHhD4ouHhWNA2718mA+1SbN6JNwHmDYuwyQgJTvPmzn/R+ULFlp/DTgx6V0E
StFAtHzOE6Q6Se5ZXTolCQSJptD6Hilcd9hcut5nOgu6F3IDxuU7J6X4Gpi0vANU
6ic8tLihoLgkUvF97ujFEzlhWhJQncOLSFoGY3Uh9PU44B44CE0bUQARnFJII8m5
PNlSOxjzFNFYeRGKNfX4icagdV9Sm8qe7+v5vr7bfvFekewjVhqk8MbUj9VFLf1X
IKw1An0eJAQcD1NBaApMTuNgHFWwWtks8SFt0Ew51GmK5vZSJGVXjOPi7m50bLtg
OaCCyLIfEPGui0CjOMbTW+qDMDEDxxTZ
=4k+6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig