Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apple iTunes

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Apple iTunes voor Windows. Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apple iTunes
Advisory ID   : NCSC-2016-0847
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-4728, CVE-2016-4758, CVE-2016-4759,
         CVE-2016-4760, CVE-2016-4762, CVE-2016-4763,
         CVE-2016-4765, CVE-2016-4766, CVE-2016-4767,
         CVE-2016-4768, CVE-2016-4769
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : Apple iTunes
Versie(s)    : < 12.5.1
Platform(s)   : Microsoft Windows

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Apple iTunes voor
  Windows. Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het
  manipuleren van gegevens, het toegang verkrijgen tot gevoelige
  gegevens of systeeminformatie en het uitvoeren van willekeurige code
  onder de rechten van de kwetsbare applicatie.

Beschrijving
  - CVE-2016-4769, CVE-2016-4768, CVE-2016-4767, CVE-2016-4766,
  CVE-2016-4765, CVE-2016-4762, CVE-2016-4759
  Het verwerken van malafide web-content kan ertoe leiden dat er
  willekeurige code wordt uitgevoerd.
  
  - CVE-2016-4763
  Een kwaadwillende met rechten binnen het netwerk kan mogelijk
  netwerkverkeer onderscheppen en aanpassen dat bedoeld is voor
  applicaties die gebruikmaken van WKWebView met HTTPS. 
  
  - CVE-2016-4760
  Door Safari's ondersteuning van HTTP/0.9 kan een malafide webpagina
  mogelijk toegang verkrijgen tot niet-HTTP services. 
  
  - CVE-2016-4758
  Het bezoeken van een malafide website kan mogelijk leiden tot het
  lekken van gevoelige informatie. 
  
  - CVE-2016-4728
  Door een parseerfout in het afhandelen van error-prototypes leidt
  het verwerken van malafide web-content mogelijk tot het uitvoeren
  van willekeurige code.

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft updates voor iTunes 12.5.1 voor Windows beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:
  
  https://support.apple.com/en-us/HT207158
  http://prod.lists.apple.com/archives/security-announce/2016/Sep
   /msg00012.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+KUQzeMwlgPRdL0AQhJgAwAmFcKXq3bwJrsz/UhrkfTYq/CqPm7Pz7+
ZY/eYumBi9EU0ZmsPa+CpbKm4g7ygnNGykjqV09wJUOCE0LFLYAd553TnVnJVhLt
y/QlFeNnS842XbSypyrXo7KdWjB3TTMZfBiFq2BUWixp35LTLmu5zv7tly/UiMNH
SgplUJIsD4H5xnKUS7oSExImecaoZf38IzgRqgQlyN4sTFqOgEUv1/VO8ZOMd7Kb
M+3N4Dwb0LKS6zUqX+gz65+HlZIv5NewL86jmGDGAhgnwDayC32Q6sK82ect1U7K
cKpNENRGbFlrFXkPpW/PB/DJotwXIcRMrlWY13i6gFNqmpaaJVZnbswGMIO+hTv9
wPAPsULpgLGIG6qXyl4Gt28jjSPguDHmvuksHMCfnyhdvfsErkze/1ROeRG4hc6n
vqjOJw+CsuSh8BtIZCR7GrUvXh2fKEqokI9Jhk2adN755I68WKlFGhYshl9Lqn8X
MvLWcDBhLaHN9yeJoWTpVzFp7R6/KmPK
=o8lF
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig