Apple verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Safari

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Safari. Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Apple verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Safari
Advisory ID   : NCSC-2016-0848
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-4611, CVE-2016-4618, CVE-2016-4728,
         CVE-2016-4729, CVE-2016-4730, CVE-2016-4731,
         CVE-2016-4733, CVE-2016-4734, CVE-2016-4735,
         CVE-2016-4737, CVE-2016-4751, CVE-2016-4758,
         CVE-2016-4759, CVE-2016-4760, CVE-2016-4762,
         CVE-2016-4763, CVE-2016-4765, CVE-2016-4766,
         CVE-2016-4767, CVE-2016-4768, CVE-2016-4769
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : Apple Safari
Versie(s)    : 10
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Safari. Apple heeft
  updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor
  - cross-site-scripting;
  - het manipuleren van gegevens;
  - het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de
  kwetsbare applicatie;
  - het spoofen van de adresbalk in Safari;
  - het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens of
  systeeminformatie.

Beschrijving
  - CVE-2016-4769, CVE-2016-4768, CVE-2016-4767, CVE-2016-4766,
  CVE-2016-4765, CVE-2016-4762, CVE-2016-4759, CVE-2016-4737,
  CVE-2016-4735, CVE-2016-4734, CVE-2016-4733, CVE-2016-4731,
  CVE-2016-4730, CVE-2016-4729, CVE-2016-4611
  Het verwerken van malafide web-content kan ertoe leiden dat er
  willekeurige code wordt uitgevoerd.
  
  - CVE-2016-4763
  Een kwaadwillende met rechten binnen het netwerk kan mogelijk
  netwerkverkeer onderscheppen en aanpassen dat bedoeld is voor
  applicaties die gebruikmaken van WKWebView met HTTPS. 
  
  - CVE-2016-4760
  Door Safari's ondersteuning van HTTP/0.9 kan een malafide webpagina
  mogelijk toegang verkrijgen tot niet-HTTP services. 
  
  - CVE-2016-4758
  Het bezoeken van een malafide website kan mogelijk leiden tot het
  lekken van gevoelige informatie. 
  
  - CVE-2016-4751
  Het bezoeken van een malafide website kan mogelijk leiden tot
  adresbalk-spoofing.
  
  - CVE-2016-4728
  Door een parseerfout in het afhandelen van error prototypes leidt
  het verwerken van malafide web-content mogelijk tot het uitvoeren
  van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-4618
  Het activeren van de Safari Reader op een malafide website kan
  mogelijk leiden tot universele cross-site-scripting.

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft updates voor Safari 10 beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:
  
  https://support.apple.com/en-us/HT207157
  http://prod.lists.apple.com/archives/security-announce/2016/Sep
   /msg00007.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+KU5jeMwlgPRdL0AQgjmwwAjS/93jcLBRvWahqU1Et16v54ycsykEJK
X2GclS0299urDydySMWJk49UyjWzR4Ww8JkKLV5kMOptEmpfMFqB60hGyBECWmT8
5fLRdawC7i3UOZ/Z8oENMfgcfEpVnmZaqVC9YNDfe8Ez+zNP7Ygj/LqhuauddrPs
WN5Hamqu595L7eNoSPHMYGpEOSZndm4uuyX4tmEt1xXFWRdnnY41R+kI4oxBcob8
qZUZQjnNl9qjEXtR1qHvkwEGgdE6LSQ7mIRvDrFQWcmDmGmbJQtdlyglGROaalw9
HILaYTRXAIFltAbLbsseBGcR4LTb6Hx/dgawokjr/I/yYBUhF7aW2yERi8ZDlcFM
MtMa6g6ly4/QarmVON0NZHLBMtW6yHqC6Gz+Ghoh/KTLOljhobySpeEIlPCwz1+J
9kch/p0A73sa0ErgOYPgyrkE0HWnIsihLH9hqP3rXTIm8OMUxxxm7+R7wShCK/dg
OJAK6H2jsUc3l6lRiffWQioFmtq8cxYN
=JlNE
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig