Apple verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Mac OS Server

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Mac OS Server. Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Apple verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Mac OS
         Server
Advisory ID   : NCSC-2016-0849
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-4694, CVE-2016-4754
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS Server

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Mac OS Server. Apple
  heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken voor het manipuleren van gegevens en het verkrijgen van
  toegang tot gevoelige informatie.

Beschrijving
  - CVE-2016-4754
  Een kwaadwillende kan mogelijk kwetsbaarheden in het cryptografische
  algoritme RC4 misbruiken.
  
  - CVE-2016-4694
  Door een probleem in de afhandeling van de HTTP_PROXY
  environment-variable kan een kwaadwillende op afstand mogelijk
  netwerkverkeer omleiden via een willekeurige server. 

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft updates voor Mac OS Server beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:
  
  https://support.apple.com/en-us/HT207171
  http://prod.lists.apple.com/archives/security-announce/2016/Sep
   /msg00009.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+KVBjeMwlgPRdL0AQgZaAv+N44Ofwfg1fNu3caDfZr6JySco7k5OjW7
BeF3CmcTxpVuTLNiD3RpAu0p+ORRLK8erdiZ9RF15xmplSDtIgXIO80nDWnMeQKb
5Q2SFP5dSBrmlVI0ruOemvsInTwLuXWoLxq4KdKAsVeqIxnTeoIol0N2qnDO9+eO
ku7X9DMiprssWwlIXM+VSDCSmsa30O0/IKR0tH+oGjSp48xyOF19Nz4DnpKLlYay
7cCy0jZsFhA92WJpJ6vzvZVHurUVI4aVLNPfRt2xqtVWlZGR4oTdr54seBJjpjcN
M1mrxbPB/ufTte7M8uu5dEiVcBWux+90Tj612WD40tSlcbfoDLt6iVG7K3I1nNaT
blXyFPq3+MOUkh8Q8xEebUogADWeOHW6DovvXlj7EOJF3n6g4XvNSElQL7QlMo+W
Zf1iSNkEWhOPas3bBmkTiuzwPZjz6L0RfHGD6bdcXwfEagSLdkuvxbWU9fRmP7GZ
hF8xSMDWwgsKznH0rf5ERkgn/XL/zOoM
=fIrK
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig