Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apple Mac OS

Apple heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apple Mac OS X. Daarnaast heeft Apple Mac OS versie Sierra 10.12 uitgebracht, die de kwetsbaarheden ook verhelpt.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apple Mac OS
Advisory ID   : NCSC-2016-0850
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-4606, CVE-2016-4658, CVE-2016-4694,
         CVE-2016-4696, CVE-2016-4697, CVE-2016-4698,
         CVE-2016-4699, CVE-2016-4700, CVE-2016-4701,
         CVE-2016-4702, CVE-2016-4703, CVE-2016-4706,
         CVE-2016-4707, CVE-2016-4708, CVE-2016-4709,
         CVE-2016-4710, CVE-2016-4711, CVE-2016-4712,
         CVE-2016-4713, CVE-2016-4715, CVE-2016-4716,
         CVE-2016-4717, CVE-2016-4718, CVE-2016-4722,
         CVE-2016-4723, CVE-2016-4724, CVE-2016-4725,
         CVE-2016-4726, CVE-2016-4727, CVE-2016-4736,
         CVE-2016-4738, CVE-2016-4739, CVE-2016-4742,
         CVE-2016-4745, CVE-2016-4748, CVE-2016-4750,
         CVE-2016-4752, CVE-2016-4753, CVE-2016-4755,
         CVE-2016-4771, CVE-2016-4772, CVE-2016-4773,
         CVE-2016-4774, CVE-2016-4775, CVE-2016-4776,
         CVE-2016-4777, CVE-2016-4778, CVE-2016-4779,
         CVE-2016-5131, CVE-2016-5768, CVE-2016-5769,
         CVE-2016-5770, CVE-2016-5771, CVE-2016-5772,
         CVE-2016-5773, CVE-2016-6174, CVE-2016-6288,
         CVE-2016-6289, CVE-2016-6290, CVE-2016-6291,
         CVE-2016-6292, CVE-2016-6294, CVE-2016-6295,
         CVE-2016-6296, CVE-2016-6297
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20160921
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS X

Samenvatting
  Apple heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apple Mac OS X.
  Daarnaast heeft Apple Mac OS versie Sierra 10.12 uitgebracht, die de
  kwetsbaarheden ook verhelpt. 

Gevolgen
  De kwetsbaarheden kunnen leiden tot:
  - Het uitvoeren van willekeurige code;
  - Het uitvoeren van een Denial-of-Service;
  - Het omzeilen van een beveiligingsmaatregel;
  - Het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens. 

Beschrijving
  Apple heeft 65 kwetsbaarheden verholpen in Mac OS. Het betreft onder
  andere Denial-of-service kwetsbaarheden in Apache en de Application
  firewall, diverse kwetsbaarheden in curl en enkele kwetsbaarheden in
  de kernel waarbij gevoelige informatie kan worden verkregen. Voor
  meer informatie, zie "mogelijke oplossingen".

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld ('Security Update
  APPLE-SA-2016-09-20') om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie ook:
  
  http://support.apple.com/kb/HT207170
  http://prod.lists.apple.com/archives/security-announce/2016/Sep
   /msg00006.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+KVHjeMwlgPRdL0AQhzxwv/UkR2JnyoGkIpaX+Qf7XP9+Sk0fOtVhDi
JEyflebkLTeucAZDRGzhjMTcahg8tYTf9EvVExVKn9y02lyNNqtXr80+ewFxUt8O
i7zodQPEm8RmX9irj1jYv34wrADxUGrhWgiW5g7TgSBtCJGHgziryX7W7QB9gjEb
ul+CzhSk7oWZ2kdT9S9b7Oghqv9oOUL6M2Jg+op4/9jnbV0797ycdR5Oq3g5AI8H
LZ2ZSMILAjg5ray24frsbo9ltXW+MmoHtWdrIv6hw0JBFg6wVkS8eVyIfjxAS184
7MoOL/I/eBH3YCPZ0XS0hTLpv/N6PCl3vZUlrsoyeYTYYzKhUA67pCXuk55mvxdi
lRBaVvX4xivjg0dNslB6JHaPFxTSAo5aa9iWyc7v8C57IeAjw0h5EGNUtqP7XsMI
vlfH6DjMDneVMpmsBwrWLmeaJTYND4Dbi8JU3DJIa62/fwhdY84ZrbquQqM+oNNw
eF3ymh9gGus8LtUc6ipyBHlM/ZZvpN6s
=tDU4
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig