Kwetsbaarheid in Red Hat Enterprise Virtualization verholpen

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV).

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in Red Hat Enterprise Virtualization
         verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0851
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-4443
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160922
Toepassing   : Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV)
Versie(s)    : 3.6
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Red Hat Enterprise
  Virtualization (RHEV).

Gevolgen
  Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken
  voor het verkrijgen van gevoelige informatie.

Beschrijving
  - CVE-2016-4443
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in RHEV Manager in de wijze waarop
  gegevens worden opgeslagen in het engine-setup logbestand. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  gevoelige gegevens zoals encryptiesleutels en certificaten te
  bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Virtualization 3.6. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1929.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+PCJzeMwlgPRdL0AQhAHwv8DkRCy2sHe3FIcDlmvZ64E0fQGCEnt4wi
yFv5jFlTaikhd8EgozS6/79QCLL/jgKRrOL+oaDw6Lqe44RcpjfyiJcSeU8qsF92
gx8tTT1imnPCEYmjuhIVpQx+6I0yY2wST738fVpsaIUUDSDplmITVYT1vyLlyo9+
CGbGipUhPxGPHRSmxbpcuKvMNlxPNW2gdbN+kYBuUm5JqzeY18bawq4We0aq7kG/
QsMm/GeugxoguFyV7RBv/PLxAiT2Zlxi6kAyYyhd++Mm/PGO0GpmZxUHDPFVxyHH
S8YUt4LEW1LByuQ2815N3pPzWgI6HZfUVV0Os8VfNc2JJ4Z73iZJLCUNdzrD4XxM
QwfEuDdUCm0jWafzmU0Nq2uuqvMi4akybAzCGcVeVNQC7i7Nx3ZHWQp9aQehnf8I
3SZq2anKJBeiAmKBdaMf5gLXzQYUemmzykJ7SV2/4MFZGoPyjXqMEZ8Kl6FIbL2W
KkuGnBgLtwx9Ctc2Qjn0+lN/Onn3QSKC
=hxLu
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig