Kwetsbaarheden in Drupal verholpen

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Drupal.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in Drupal verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0852
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : 
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160922
Toepassing   : Drupal CMS
Versie(s)    : 8.x < 8.1.10
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Drupal.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie, voor het omzeilen van een
  beveiligingsmaatregel of voor het uitvoeren van een Cross-Site
  Scripting (XSS) aanval. Een XSS-aanval kan leiden tot de uitvoer van
  willekeurige scriptcode in de browser waarmee de applicatie wordt
  bezocht.

Beschrijving
  - Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Drupal Core die het voor een
  kwaadwillende mogelijk maakt om de zichtbaarheid van comments op een
  node te wijzigen zonder dat de kwaadwillende hiervoor geautoriseerd
  is.
  
  - Er bevindt zich een kwetsbaarheid in http-exceptions in Drupal
  Core die het voor een kwaadwillende mogelijk maakt om een XSS-aanval
  uit te voeren.
  
  - Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Drupal Core die het voor een
  kwaadwillende mogelijk maakt om de volledige configuratie te
  exporteren zonder dat de kwaadwillende hiervoor geautoriseerd is.

Mogelijke oplossingen
  Drupal heeft versie 8.1.10 uitgebracht waarmee de kwetsbaarheden
  worden verholpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://www.drupal.org/SA-CORE-2016-004

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+PcmTeMwlgPRdL0AQg2WQv8CyFkgc6EOXfGICQGQOAxhsDU0595IerQ
CQ5BLuzlR7nAbYBMGGS93PlECaJSw62n8eZSFCdHl5fRzaU6BHvnVTDBOxfJft2y
WR0K105XsGrWaY09KojYOlbb6DeZseobEQ/vUz6lIcm66/yJMjkhALi0JU6w+Hem
CQhqCgux5s0tKhW74oEe3LQgWwI/1Iu3uOhxqFUpUbd9M5hRdnnjvNmvuZgrQayB
pCCGDIf5NhRRjJMA2iwV8GweXTYUzETC6K7Y2tlskmZ4ZkkImf/bvFM0Pb6yv10g
cdF3gAlD3RYmQYKvTMZBSYCIZjCVQrMsaX2bFeTQu6ZEmwAUQJf2TL7aNxmeLqqM
OfaydrcE4N1sbdAnNeyFt8rn/qNJ4sgPW7ippMCpgLwMsykjb5pNTNcknnmMlrEU
dHO85KTDOkPFU+lZ1a0CcyXbESRbZDtdZTHfpUgFSVQD7tDH4pRbGJ13njQJSjVA
swyf6BPE1mNRd57Zss102nKQrfOOeAYq
=IIEm
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig