Kwetsbaarheden in Drupal verholpen

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Drupal.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in Drupal verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0852
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-7570, CVE-2016-7571, CVE-2016-7572
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160930
Toepassing   : Drupal CMS
Versie(s)    : 8.x < 8.1.10
Platform(s)   : 

Update
  Voor de genoemde kwetsbaarheden in dit advies zijn inmiddels CVE
  ID's toegewezen. Zie de paragraaf "Beschrijving" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Drupal.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie, voor het omzeilen van een
  beveiligingsmaatregel of voor het uitvoeren van een Cross-Site
  Scripting (XSS) aanval. Een XSS-aanval kan leiden tot de uitvoer van
  willekeurige scriptcode in de browser waarmee de applicatie wordt
  bezocht.

Beschrijving
  - CVE-2016-7570
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Drupal Core die het voor een
  kwaadwillende mogelijk maakt om de zichtbaarheid van comments op een
  node te wijzigen zonder dat de kwaadwillende hiervoor geautoriseerd
  is.
  
  - CVE-2016-7571
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in http-exceptions in Drupal Core
  die het voor een kwaadwillende mogelijk maakt om een XSS-aanval uit
  te voeren.
  
  - CVE-2016-7572
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Drupal Core die het voor een
  kwaadwillende mogelijk maakt om de volledige configuratie te
  exporteren zonder dat de kwaadwillende hiervoor geautoriseerd is.

Mogelijke oplossingen
  Drupal heeft versie 8.1.10 uitgebracht waarmee de kwetsbaarheden
  worden verholpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://www.drupal.org/SA-CORE-2016-004

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+5wrjeMwlgPRdL0AQgAvgwAho1wbO+X7EGeRnuukBKhqA6oy2EMzoaM
NCaz8PWpAiU943ZBI+n7l3eBHlSj2LcIgZ+UM1x2aoQZg2JSY5vCM/Recw4bo6v+
GfTKs0cuFZo8seCi0Fqs60kmNtI5Ld05HMGURhysBrMNdFM/3dKT/ut+vjd9kbaR
MXlQSMKT29sZDxTDccQShr9X28MXlB9vvu89zmET/PN0AE6TG1kY2K99d15uH0q3
OwFMxgXbSGOiFdESWqMpe4H5HEZ4t0Dk772j4ko4qrWBU/+rmwXei0weqHwdnduX
VyW/3kePE26+9vmKPw72Buq6wOChZwyfbn2XZHOrkflj4GQyt+vI63ipTG8HDyVh
ivfPUUpzcuSI4ml8mOM49upUd/76c8/Y5l0rW2D4XDD1Z3AJoX5KpbDYXFXPu11B
pVCFTwquOrtPrqWInJxSIP3E0sdNugb5Bd7ZiYTjMwdu7w+Un+03+rg27P5IAXaQ
qkT01sMyyEIUSmhC5bWl6gk9ZscfmEs1
=WGQf
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig