Kwetsbaarheden in Cisco IOS verholpen

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Cisco IOS en IOS XE.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in Cisco IOS verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0853
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-6409, CVE-2016-6410, CVE-2016-6414
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160922
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Cisco IOS
         Cisco IOS XE

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Cisco IOS en IOS XE.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie, om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of om willekeurige code uit te voeren onder de rechten
  van een gebruiker.

Beschrijving
  - CVE-2016-6409
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Data in Motion (DMo)
  component van Cisco IOS en IOS XE. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid op afstand misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken van het DMo-proces. Om de
  kwetsbaarheid te kunnen misbruiken moet de IOx-feature-set
  geactiveerd zijn.
  
  - CVE-2016-6410
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in het
  application-hosting-framework (CAF) van Cisco IOS en IOS XE. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid op afstand
  misbruiken om willekeurige bestanden in te zien op het kwetsbare
  systeem. Om de kwetsbaarheid te kunnen misbruiken moet de
  IOx-feature-set geactiveerd zijn.
  
  - CVE-2016-6414
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in iox-commando van Cisco IOS en
  IOS XE. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  lokaal misbruiken om willekeurige code uit te voeren binnen de
  context van het IOx Linux guest operating system (GOS). Cisco heeft
  geen updates beschikbaar gesteld waarmee deze kwetsbaarheid kan
  worden verholpen, ook zijn er geen workarounds beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates beschikbaar gesteld waarin de kwetsbaarheden met
  CVE-ID CVE-2016-6409 en CVE-2016-6410 worden verholpen. Voor de
  kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-6414 zijn geen updates
  beschikbaar. Zie voor meer informatie:
  
  CVE-2016-6409:
  http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory
   /cisco-sa-20160921-dmo
  
  CVE-2016-6410:
  http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory
   /cisco-sa-20160921-caf
  
  CVE-2016-6414:
  http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory
   /cisco-sa-20160921-iox

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+PcrDeMwlgPRdL0AQgk1gv/TJa7XJD+InJWjC8ftFqy+asHFXR/RrS8
z9o8nnksyxv0DS5RVFYR8bZRiUmKRXbHnK1lTIUQ03LOWwNaAtrAb29yGUIIs/Gb
OTetluPkoQ/kpkPlV7qHGNKZ+DzDam8bG1AG45bnKUAwwu4bQvpwxre7aHO3gsEN
wZu/5kOSqB48JEVhRDNaO3a6g7dNpf1WXtBYgNBdRijuffzriY6+PFHH4hj6K5eP
OOvfuYdAEBwimOuO3gV4EB04vtM5tAIBaxbG+k/3EEGpzsFkPn5o1BREGE3JGOJl
FOxVOqbeo+lap73oJXL2ekWSrNip+N041qy3tXwbgVCVI/pZxs+vkfH83gZ2UA8V
nsySqpm+jtW7/m9E6HOP/SZ6+IVh2YdQUVbyy3mFF7FsDsdhwOh9MO5BtrGQyYVf
Gd22gsDdY84TUpCMkiQz1y/gCxI86c03DazhYx1K5/OUyisgvHaLxH9knWi2FPxM
J/WxgPh0O8iod7cM5yPx6tgTZM8MeqvN
=q9QB
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig