Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL

OpenSSL heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2016-0854
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2177, CVE-2016-2178, CVE-2016-2179,
         CVE-2016-2180, CVE-2016-2181, CVE-2016-2182,
         CVE-2016-2183, CVE-2016-6302, CVE-2016-6303,
         CVE-2016-6304, CVE-2016-6305, CVE-2016-6306,
         CVE-2016-6307, CVE-2016-6308
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20160923
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         F5 FirePass
         OpenSSL
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         FreeBSD

Update
  F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met CVE-ID
  CVE-2016-2177 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  OpenSSL heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen. 

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-6308
  Bij het versturen van DTLS-berichten kan de grootte oplopen tot
  16Mb. Door de manier waarop geheugen wordt gealloceerd in OpenSSL is
  het voor een kwaadwillende mogelijk om berichten van 21Mb te
  alloceren aan een verbinding. Dit kan leiden tot een
  Denial-of-Service. De kwetsbaarheid bestaat niet voor
  TLS-verbindingen. 
  
  - CVE-2016-6307
  Bij het versturen van TLS-berichten kan de grootte oplopen tot 16Mb.
  Door de manier waarop geheugen wordt gealloceerd in OpenSSL is het
  voor een kwaadwillende mogelijk om berichten van 21Mb te alloceren
  aan een verbinding. Dit kan leiden tot een Denial-of-Service. De
  kwetsbaarheid bestaat niet voor DTLS-verbindingen.
  
  - CVE-2016-6306
  In OpenSSL 1.0.2 en eerder worden sommige berichten niet op lengte
  gecontroleerd, wat kan leiden tot een out-of-bounds-read-error. Dit
  kan mogelijk leiden tot een Denial-of-Service. Het gaat bij deze
  kwetsbaarheid om client-certificate, client-certificate-request en
  server-certificate berichten. Dit betekent dat alleen clients of
  servers waarbij client-authentication aanstaat kwetsbaar zijn. 
  
  - CVE-2016-6305
  OpenSSL 1.1.0 SSL/TLS loopt vast tijdens een call naar de
  SSL_functie() wanneer een peer een leeg record stuurt. Dit kan
  worden uitgebuit door een malafide peer om een Denial-of-Service uit
  te voeren. 
  
  - CVE-2016-6304
  Een malafide client kan extreem grote OCSP-Status-Request-extensions
  sturen. Wanneer de client vervolgens telkens om renegotiations
  blijft verzoeken en daarbij telkens een grote OCSP-Status-Request
  extension stuurt, blijft de geheugenbuffer oplopen. Dit kan
  uiteindelijk resulteren in een Denial-of-Service. 
  
  - CVE-2016-6303
  Er bevindt zich een integer-overflow-kwetsbaarheid in OpenSSL. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  een Denial-of-Service-aanval uit te voeren.
  
  - CVE-2016-6302
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de tls_decrypt_ticket-functie
  in OpenSSL. De HMAC-grootte wordt niet meegenomen bij het valideren
  van de ticket-lengte. Een kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service-aanval
  uit te voeren.
  
  - CVE-2016-2183
  Naar aanleiding van de SWEET32-aanval (NCSC-2016-0773) zijn enkele
  oudere op DES gebaseerde ciphersuites verplaatst van de HIGH naar de
  MEDIUM cipherstring groep in OpenSSL 1.0.1 en 1.0.2. De ciphersuites
  zijn standaard uitgeschakeld in 1.1.0.
  
  - CVE-2016-2182
  Er bevindt zich een out-of-bounds-write-kwetsbaarheid in OpenSSL.
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren.
  
  - CVE-2016-2181
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in OpenSSL. De anti-replay-functie
  in de DTLS-implementatie gaat niet correct om met specifieke
  getallenreeksen. Hierdoor kan een ongeauthenticeerde kwaadwillende
  op afstand mogelijk een Denial-of-Service-aanval uitvoeren middels
  malafide DTLS-records.
  
  - CVE-2016-2180
  De TS_OBJ_print_bio functie in crypto/ts/ts_lib.c in de X.509
  Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP) implementatie in
  OpenSSL tot en met 1.0.2h kan leiden tot een Denial-of-Service
  aanval middels een speciaal vervaardigd time-stamp bestand die niet
  goed wordt verwerkt door het "openssl ts" commando. 
  
  - CVE-2016-2179
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in OpenSSL. De DTLS-implementatie
  limiteert de levensduur van queue-entries, geassocieerd aan
  out-of-order-messages, niet correct. Hierdoor kan een kwaadwillende
  op afstand een Denial-of-Service-aanval uitvoeren door meerdere
  malafide DTLS-sessies tegelijkertijd in stand te houden.
  
  - CVE-2016-2178
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in het DSA-signing-algoritme
  waarbij het algoritme niet in constante tijd blijft lopen als de
  BN_FLG_CONSTTIME-flag is gezet. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid op afstand mogelijk misbruiken om timing-informatie te
  verkrijgen van het cryptografische signature-process. 
  
  - CVE-2016-2177
  OpenSSL tot en met 1.0.2h gebruikt geen goede pointer-arithmetic
  voor de controle op heap-buffer-boundary-checks. Een kwaadwillende
  op afstand kan dit mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service uit
  te voeren en mogelijk andere problemen veroorzaken door het gebruik
  van onverwachte malloc-gedrag. 

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft versie 1.1.0a, 1.0.2i en 1.0.1u uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
  
  https://www.openssl.org/news/secadv/20160922.txt
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3673
  
  -= F5 =-
  F5 heeft updates uitgebracht voor BIG-IP om de kwetsbaarheid met
  CVE-ID CVE-2016-2177 te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
   
  CVE-2016-2177:
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/23
   /sol23873366.html
     
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in openssl. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /43eaa656-80bc-11e6-bf52-b499baebfeaf.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3087-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+UxGTeMwlgPRdL0AQiouAv+JxWs9YJkZj1AY4VJp37aFUNpDNzgorvi
VEyfUglDAmPKeEX5cOphOkIcVd7HkkFwY5CHbW3ospSZEWXV5juxN83UIQKd95Md
UMyW8vsL3glqpokLRD1tyykPF3wcnQD9dnOHppjN0VJNLpILOios37EklZH0SKqW
Xq7b3j2LZChBQzCOI5LZVDuXrVF8GakHUBnXAS/BAmzXrS5pjjsspYA9W1M8Kwj1
wKx8wHK7217i8KXENuV0DkvVxgQQ7VNzuyAWQW41stBMKrYuSaAvjAY/61Iq/jVQ
B6VRd/BhDZGR81D6VozNqsboouzKbZ7QlW8MG4dLPCoKK26hrev41gHeVUnyrtaD
rN1moggyb15HEJHvMvK3ioKX6md0JEcViEoxmISe/3Rb5qdjQvIbgzhuysXejSrp
dAVYLXFNRGu1Brm8LGdznGZUtrBJItpKi4/VqpYaCxXSlu01aubcUOsyVZGauGAR
aYoxvJHIP2vjas/07i9x0q8lO6NsPrma
=UOW8
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig