Ernstige kwetsbaarheid gevonden in Cisco IronPort AsyncOS

Cisco heeft een ernstige kwetsbaarheid ontdekt in IronPort ASyncOS voor Cisco Email Security Appliances. Er is een workaround beschikbaar.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheid gevonden in Cisco IronPort
         AsyncOS
Advisory ID   : NCSC-2016-0855
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2016-6406
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20160922
Toepassing   : Cisco IronPort AsyncOS
Versie(s)    : 9.1.2-023
         9.1.2-028
         9.1.2-036
         9.7.2-046
         9.7.2-047
         9.7-2-054
         10.0.0-124
         10.0.0-125
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Cisco heeft een ernstige kwetsbaarheid ontdekt in IronPort ASyncOS
  voor Cisco Email Security Appliances. Er is een workaround
  beschikbaar.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan zich
  administator-rechten verschaffen op het apparaat.

Beschrijving
  - CVE-2016-6406
  Er bevindt zich een test- en debugging-interface op Cisco AsyncOS.
  Deze interface is alleen beschikbaar op bepaalde versies van
  AsyncOS, en alleen als het apparaat ten hoogste één keer is herstart
  na het installeren van de AsyncOS software. Alleen apparaten met een
  versie lager dan 1.0.2-065 van de Enrollment Client component zijn
  kwetsbaar. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan zich
  middels het debugging-interface administator-rechten verschaffen op
  het kwetsbare apparaat.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft een workaround beschikbaar gesteld waarmee de
  kwetsbaarheid wordt verholpen. Na het opnieuw opstarten van het
  apparaat is de kwetsbaarheid niet meer aanwezig. Zie voor meer
  informatie:
  
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160922-esa

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+Q3rDeMwlgPRdL0AQi2EQwApEVRSyDhUHGyLrPYlaUbtyKVKydRvc6u
eJJCgmZTcOLkmYCPLgRO5ddw//IoKgSjTpZhtfR/2xLd4BEmzVj/DLzn/BgUvxQn
3S2WgTfMAqwMibXjLp+66rB64fZ3VioT0tWwXfhEE+zc0FEAX9KOlmhzL8NDsd0Q
MszjeffM/6xRxkrARadZLqSVoeT1O1WE/R7lQrrkHyqsq/cgLgKAFhLNXJBdiuX8
Rhm2aAOf0IRM6xAMGc4z9D+3bClEcDH+kyw4djCDq2hYRcLaOAx25fF4K64q6U//
EYzifeu8jebD4QwvwSDa2E8dYO1HYkLntu7qT2CXnpZ5U3QLwZt2mBQWgQ+1g8CO
+TVrA/9v5FNJnurUllZLuKLNYxJQ3fYQi4JU7aHDezhL8oZTM7SVmPKuIo0GBHk+
1OPChgBt4QTxCrdoQoKbWFb4IMWw/THLCBJm+F1+Cw5X6Gio7IZyGwd8S1XXaoqT
zgvB7AkUiGcMMu5J68SZwBTS2Nhq5R+L
=ucsG
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig