Ernstige kwetsbaarheid gevonden in Cisco IronPort AsyncOS

Cisco heeft een ernstige kwetsbaarheid ontdekt in IronPort ASyncOS voor Cisco Email Security Appliances. Er is een workaround beschikbaar.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheid gevonden in Cisco IronPort
         AsyncOS
Advisory ID   : NCSC-2016-0855
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2016-6406
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20160930
Toepassing   : Cisco IronPort AsyncOS
Versie(s)    : 9.1.2-023
         9.1.2-028
         9.1.2-036
         9.7.2-046
         9.7.2-047
         9.7-2-054
         10.0.0-124
         10.0.0-125
Platform(s)   : 

Update
  Cisco heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen voor de versies 9.1.x en 9.7.x. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Cisco heeft een ernstige kwetsbaarheid ontdekt in IronPort ASyncOS
  voor Cisco Email Security Appliances. Er is een workaround
  beschikbaar.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om volledige toegang te verkrijgen op het
  kwetsbare device.

Beschrijving
  - CVE-2016-6406
  Er bevindt zich een test- en debugging-interface op Cisco AsyncOS.
  Deze interface is alleen beschikbaar op bepaalde versies van
  AsyncOS, en alleen als het apparaat ten hoogste één keer is herstart
  na het installeren van de AsyncOS software. Alleen apparaten met een
  versie lager dan 1.0.2-065 van de Enrollment Client component zijn
  kwetsbaar. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan zich
  middels het debugging-interface administator-rechten verschaffen op
  het kwetsbare apparaat.

Mogelijke oplossingen
  Voor de kwetsbare versies 9.1.x en 9.7.x zijn de versies 9.1.2-041
  en 9.7.2-065 beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Cisco geeft aan dat er begin oktober een update beschikbaar komt
  voor de kwetsbare 10.x versies. Voor de kwetsbare versies die nog
  niet geüpdatet kunnen worden heeft Cisco een workaround beschikbaar
  gesteld waarmee de kwetsbaarheid wordt gemitigeerd. 
  
  Cisco stelt dat de workaround is geïmplementeerd door het kwetsbare
  systeem in ieder geval twee keer te herstarten na implementatie van
  de kwetsbare software. Als het betreffende systeem al meer dan twee
  keer is herstart, behoeft de workaround niet meer te worden
  toegepast; De interne test en debug interface is dan reeds
  uitgeschakeld.
  
  Zie voor meer informatie:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory
  /cisco-sa-20160922-esa

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+5O7TeMwlgPRdL0AQg1Dwv7B3Sj0PUkySSPhzfYZIyM1sYx0vj0giqj
Blkd6JCM3u23uSBbZEF17PgmyKxAFakj6zeEvYOuA+sitaLtzIOk7tEhdyMAIJnQ
S0KV4Ulc0L3+rMGMpvf6EMa8Kzk3wTmDBif8FajAeker5lvc1fqj7k+1Ksttrnf+
uEmyABX+ifPtawNs/YpV3R88f1s7aXCxnJ5RXJ5Dsl91KaEoWAQAx2TaYEQ7wz9D
ix3QoGDD2ajX8RsUlc1mTY5Hl/pwBVY4Fdx7cZUzPysVW9kp+wTkwK+XiKk0STa0
ruQIwUfo5mFktFXnrLBNhXm0tn1yAlMA4hn0CKBmiL+noc6HEUXf/MH5HO1se+q1
rUtGvcODu7GYCnULd4e0KePftI97BWOLrOV2XKvTjQBvvuF3GqhSwQ3/nmSluiJX
uNTg6ru3FCgVQ5JPtDDQrGYWzjPY8YwBEVaOZJiCjEbkfVl7ZH3VHBX2tcT107TU
uV5czSNKTwzzTnTVpPw9/MCi/fmWUfet
=6O6Z
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig