Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application Server

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in IBM WebSphere Application Server. IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application
         Server
Advisory ID   : NCSC-2016-0856
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5983
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160923
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : Liberty
         9.0
         8.5.5
         8.0
         7.0
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in IBM WebSphere Application
  Server. IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van
  de applicatie.

Beschrijving
  - CVE-2016-5983
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in IBM WebSphere Application
  Server. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige Java code uit te voeren middels een
  geserialiseerd object van een niet-vertrouwde bron.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de updates downloaden van de website van IBM. Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21990060

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+TpwzeMwlgPRdL0AQi0egv/TSKS35vIRZrF5opDMJFX8+btfmdMq+kP
mcLgZsgBZcIcCRHSSGhX2XTPG1MRA2mjAs4gvjzAA94DsQZSKSNdLzWdn8ETbVCS
iIW+QB0VuS33Sa70rqFt7z7NXSxTHpv3xpO+/DWDLdF8TSHwpMwfKjbT2MnD9ZgA
OtxrdbcKMvUh5PIMsQr+1Rok8+pbC6nmU113q6vr+EPAvtJcePyrxBAMo1nL63it
tTt3Thx8jXnpdLQu/YBdSIiAc4zTL9njdh2B8PVXozE7IXQ1ekUWkPtrTmrhmgjd
gV3q6emPN2fIen1OmJHWnZeyh4xCxZBM1WvjUozF7PMqi7y2SnYshvm1sj85vO0A
rU8Gpzl1ZqrGLWhhbJnWcodZhRfzwEaWhgehBJUrAV8Tdsr5zMBQTz7/LEle2Et2
JJtyDXZv7fJExN/kRAxFF9prXY1FQTBShKQefS4CYDR3gtotMwEtnO+6WVeX4CcH
kb7deK73DqZ74f0My2DiD2d6Fp3aJ0RZ
=cElH
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig