Kwetsbaarheden verholpen in Xerox WorkCentre

Er zijn kwetsbaarheden gevonden in Xerox WorkCentre. Xerox heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xerox WorkCentre
Advisory ID   : NCSC-2016-0857
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE2015-3963
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20160926
Toepassing   : Xerox WorkCentre 4260
Versie(s)    : < 30.106.00.000
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er zijn kwetsbaarheden gevonden in Xerox WorkCentre. Xerox heeft
  updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een aanvaller kan de kwetsbaarheden misbruiken om mogelijk gevoelige
  gegevens te bemachtigen of om een Denial-of-Service uit te voeren.

Beschrijving
  - CVE-2014-3566
  Er is een aanvalstechniek ontdekt die POODLE (Padding Oracle On
  Downgraded Legacy Encryption) heet. Hierdoor is SSL 3.0 in de
  huidige vorm niet als veilig te beschouwen. Nieuwere clients en
  servers die SSL 3.0 ondersteunen zijn ook kwetsbaar, omdat ze
  vatbaar zijn voor een ‘protocol downgrade attack’. Bij een protocol
  downgrade attack dwingt een aanvaller met toegang tot het netwerk
  tussen client en server het gebruik van een oudere protocolversie
  af.
  
  - CVE-2015-0204
  De OpenSSL client accepteert het gebruik van een tijdelijke RSA key
  binnen een non-export RSA key exchange ciphersuite. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken door een server een
  zwakke tijdelijke RSA key te laten aanbieden, om daarmee de
  versleutelde verbinding minder veilig te maken.
  
  - CVE 2015-3963
  Als gevolg van een kwetsbaarheid in de TCP-implementatie in VxWorks
  is het mogelijk om de status van TCP-communicatie te voorspellen en
  als gevolg spoofing uit te voeren of een Denial-of-Service te
  veroorzaken. 
  
  - CVE-2015-4000
  Indien een kwaadwillende in staat is om de initiële handshake van
  een TLS-verbinding te manipuleren, bijvoorbeeld door een
  Man-in-the-Middle aanval, dan kan de kwaadwillende mogelijk een
  zwakkere ciphersuite (DHE_EXPORT) forceren voor een TLS-verbinding.
   
  De DHE_EXPORT ciphersuite kan bij bepaalde bitlengtes, mits de
  kwaadwillende over genoeg rekenkracht beschikt, gebroken worden
  waardoor de kwaadwillende toegang zou kunnen krijgen tot gevoelige
  informatie.

Mogelijke oplossingen
  Xerox heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in Xerox
  WorkCentre 4260 te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de
  website van Xerox. Voor meer informatie, zie:
  
  http://rss.xerox.com/~r/security-bulletins/~5/eNKp1dS2f7U
   /cert_Security_Mini-_Bulletin_XRX16Z_for_WC4260_v1-0.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+kFdjeMwlgPRdL0AQh1OAv/eJRYeR3i0zp4REs6gweRzqx1+mOgHpMf
Onj0ZRHP1PNB7odYFQpO6l577tAXLASY3eY8HNNdXunMOcJnSw8U5IVoBXeAOoA5
Sn/5uPtQAD1O7O04M1vkromTjsOs2edL4MwagRlfngvMFxJ9mxHuXCwpPAbKQVEk
EdKeMwWlc76k0UsB5JTeSWNnkAuRqRZlEroYtxaCWCwJF7MLDkdn/QdFIrQVYJwV
Uzw3etpIUOGkXwvwX1u2l9VHeZly8Px+ZzPYNCAg+1DB6w6tB5ZBJZt6ro7HDoyL
RVDn6rYENewVklmOCjK3XZRjrxgWZnwScSYCCax+hV+xRSw1mInMN9FK+HWcGd3i
8o5ix/fEnHuAxL+8DJ201SV1zfcArcmmJjlRnwttm3QrW1YWNF3W3bYcQHzBLviB
mh0lDw4rDC68ky1SvE25Xis6qhjp12s7rgCqM8JZSMbkxYemWxVlEUoUHnIybroG
bDnIlMACE8zXdKxUtmCvsbZ4NhtsqWne
=4FGX
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig