Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL

De ontwikkelaars van OpenSSL hebben meerdere kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheid met CVE-2016-6309 is geïntroduceerd door het verhelpen van CVE-2016-6307 in OpenSSL 1.1.0a.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2016-0859
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2016-6309, CVE-2016-7052
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160927
Toepassing   : OpenSSL
         
Versie(s)    : 1.1.0a, 1.0.2i
Platform(s)   : FreeBSD
         Linux

Samenvatting
  De ontwikkelaars van OpenSSL hebben meerdere kwetsbaarheden
  verholpen. De kwetsbaarheid met CVE-2016-6309 is geïntroduceerd door
  het verhelpen van CVE-2016-6307 in OpenSSL 1.1.0a.

Gevolgen
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van het
  OpenSSL-proces.

Beschrijving
  - CVE-2016-6309
  Deze kwetsbaarheid is geïntroduceerd door het verhelpen van de
  kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-6307 (beschreven in
  NCSC-2016-0854) in OpenSSL 1.1.0a. Bij het verwerken van berichten
  groter dan ongeveer 16k blijft er mogelijk een pointer naar een
  ongeldig geheugenadres wijzen. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service-aanval
  uit te voeren of om willekeurige code uit te voeren met de rechten
  van de applicatie.
  
  - CVE-2016-7052
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de CRL-sanity-check van
  OpenSSL. Deze controle is toegevoegd in versie 1.1.0, maar was
  achterwege gelaten in versie 1.0.2i. Hierdoor kan het gebruik van
  CRLs in OpenSSL 1.0.2i een crash veroorzaken door een
  null-pointer-exception. Een kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service-aanval
  uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft versie 1.1.0b en 1.0.2 uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
  
  https://www.openssl.org/news/secadv/20160926.txt
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in OpenSSL. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /91a337d8-83ed-11e6-bf52-b499baebfeaf.html

Hyperlinks
  https://www.ncsc.nl/dienstverlening
   /response-op-dreigingen-en-incidenten/beveiligingsadviezen
   /NCSC-2016-0854+1.02+Kwetsbaarheden+verholpen+in+OpenSSL.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+odCjeMwlgPRdL0AQiRwAwApHQtqM1vdQHuVRL1MMyKhA1RXLikRwCA
0gUKEzV8njEp1938tRHCcJMp4YcU2+b7amkocCUesMjLyVTvRnZ1HpU0x/+26Y9H
niMQghmwxeADqNtXRWucEiGHLfMP82crA89HnPMyAToculrDr6ASCV/kh9LZ/hzJ
4BJCWfmhCey8jjRD3H2yBdpp6siuHn1cl+TClSJ20o/mOckJXgjUwy/SRlUboX48
ZvvUFcia9edOMBJm8vWds5vZXy+9Kwb1BEQ/CY53Y3OmLNpfQuG4QXUfeOrrHj/P
RT4s+V5MXDTwCtapKdsCfRCYnPwAUiz/TgBOZP2B5AQ5/mIfb8/FlM8jfd/k/Ydh
Q6z79pxdFec9zWMKDFA+pzfOKDI5qkAvJqraGnsyf5dHSsPRI+lzyNnU58WBenYm
X5k9swCpUlMNTmpmkNBYqvRskfjYu0Rc8mR+0qwC/yUwGq3JfitBM4Pb5JM1MbEJ
Poop3fww+cp3S5zsOZKFhhoY0COD3ZwD
=MyEE
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig