Meerdere OpenSSL kwetsbaarheden verholpen in Xerox Workcentre

Xerox heeft een aantal oudere OpenSSL kwetsbaarheden verholpen in de firmware voor Xerox Workcentre Multifunctionals. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere OpenSSL kwetsbaarheden verholpen in Xerox
         Workcentre
Advisory ID   : NCSC-2016-0860
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE, CVE-2014-3566, CVE-2015-0204, CVE-2015-4000
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160927
Toepassing   : Xerox WorkCentre
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Xerox heeft een aantal oudere OpenSSL kwetsbaarheden verholpen in de
  firmware voor Xerox Workcentre Multifunctionals. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie.

Beschrijving
  - CVE-2014-3566
  Er is een aanvalstechniek gevonden die POODLE (Padding Oracle On
  Downgraded Legacy Encryption) heet. Door deze aanvalstechniek is SSL
  3.0 in de huidige vorm niet als veilig te beschouwen. Nieuwere
  clients en servers die SSL 3.0 ondersteunen zijn ook kwetsbaar,
  omdat ze vatbaar zijn voor een ‘protocol downgrade attack’. Bij een
  protocol downgrade attack dwingt een aanvaller met toegang tot het
  netwerk tussen client en server het gebruik van een oudere
  protocolversie af.
   
  TLS (Transport Layer Security) kent zes versies: SSL 1.0, SSL 2.0,
  SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 en TLS 1.2. Twee van deze versies zijn al
  langer bekend als onveilig (SSL 1.0 en SSL 2.0). De nieuwste versie,
  TLS 1.2, is de veiligste. Oudere versies worden ondersteund voor
  backwards compatibility. De oudste tot nu toe ‘veilige’ versie was
  SSL 3.0. De belangrijkste reden om deze versie te blijven
  ondersteunen is dat Internet Explorer 6 op Windows XP maximaal SSL
  3.0 ondersteunt.
   
  De POODLE-aanval heeft veel weg van de BEAST-aanval, met dat
  verschil dat het om uiteenlopende redenen lastiger is om deze aanval
  te mitigeren zonder SSL 3.0 uit te schakelen.
   
  Het aanvalsscenario is als volgt. Een client en een server
  communiceren met elkaar op basis van TLS. Ze ondersteunen beide SSL
  3.0, naast eventuele andere TLS-versies.
   
  Een kwaadwillende kan de communicatie aan het begin (de handshake)
  zo manipuleren dat client en server terugvallen op SSL 3.0 (een
  protocol downgrade attack). Vervolgens gebruikt de kwaadwillende een
  padding oracle attack om een geheim deel van de communicatie
  (bijvoorbeeld: een sessioncookie) te achterhalen.
  
  - CVE-2015-0204
  Deze kwetsbaarheid bevindt zich in OpenSSL versies 1.0.1, 1.0.0 en
  0.9.8 en is eerder omschreven in NCSC advisory NCSC-2015-0013.
  
  De OpenSSL client accepteert het gebruik van een tijdelijke RSA key
  binnen een non-export RSA key exchange ciphersuite. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken door een downgrade
  attack uit te voeren op een kwetsbare server om daarmee de
  versleutelde verbinding minder veilig te maken.
  
  - CVE-2015-4000
  Indien een kwaadwillende in staat is om de initiële handshake van
  een TLS-verbinding te manipuleren, bijvoorbeeld door een
  Man-in-the-Middle aanval, dan kan de kwaadwillende mogelijk een
  zwakkere ciphersuite (DHE_EXPORT) forceren voor een TLS-verbinding.
  
  De DHE_EXPORT ciphersuite kan bij bepaalde bitlengtes, mits de
  kwaadwillende over genoeg rekenkracht beschikt, gebroken worden
  waardoor de kwaadwillende toegang zou kunnen krijgen tot gevoelige
  informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Xerox =-
  Xerox heeft updates uitgebracht voor haar Xerox Workcentre lijn.
  Meer informatie, een beslistabel om te bepalen welke firmware
  noodzakelijk is en de benodigde links vindt u in onderstaande link:
  
  https://www.xerox.com/download/security/security-bulletin
   /36d63-53d6de6b0b453/cert_XRX16-017_v1.0.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+o5DTeMwlgPRdL0AQhPnQv9F3VtlrEprCH1h5ZW+Rioskv38H+3tzt+
vuSktqnObxfAETs8ZOuqGiQEUt3wnSP9F6tRG+3TVJZ1aFufvlFvXlknEPwL1QPk
4v2S2nWVf5ax7rxb0BngD36VftWLTJxiu7YfHwvJP0Z49nrar7ECQ+kl284LF4Dd
3sJF4y80aP5PPurQCjmmv0ubY7a7GrlCFaNIRf1Do6gDrLrrf/WksW2STOtiMqx/
B3OzbUahfg18hjU1R9A/sZJjvLG2lBOiiY/YY5c+Qo4kEQGXM0Fuv/ZHvIfAIgTy
xbZC2/wdhwZtjCjv/+bC261h4iydtMLOvpKvobmMgpGuwV7zLidGjmX+mz32I/LM
/Le1y6J+liLCU177VoEbHa2RMi4rV4BvYJtctOx30l+1rQqYaADANdl38OXjEIVF
3UbH9KDSvD43h8xROG1Om0lL2FwDgOtJslCE24/QBSNFpO4aStNTmlBUw3OW51u6
A/LCO/25bUO6NyVq1LDwT7p8XXa4oj6K
=4h+a
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig