F5 verhelpt kwetsbaarheid in BIG-IP

F5 heeft een kwetsbaarheid verholpen in BIG-IP.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : F5 verhelpt kwetsbaarheid in BIG-IP
Advisory ID   : NCSC-2016-0861
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2086
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20160927
Toepassing   : F5 BIG-IP
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  F5 heeft een kwetsbaarheid verholpen in BIG-IP.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan mogelijk gegevens spoofen en daardoor is het
  mogelijk om HTTP-verzoeken te smokkelen. Misbruik van deze
  kwetsbaarheid kan mogelijk leiden tot cache-poisoning, XSS of voor
  het omzeilen van firewall-bescherming.

Beschrijving
  - CVE-2016-2086
  Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden voor het smokkelen van
  HTTP-verzoeken. In het geval er een front-end-webserver wordt
  gebruikt, dan kan een kwaadwillende mogelijk HTTP-verzoeken laten
  uitvoeren op de back-end-server, zonder dat de front-end-server deze
  verzoeken ziet.

Mogelijke oplossingen
  F5 heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheid verhelpen.
  Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
  
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/15
   /sol15311661.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+o9uDeMwlgPRdL0AQhT6gv+N6rn0sn9FsGXRom63wLhuNXA/lE/nU1W
LMTVeUgIhKRqzezn+rq1+wlWMvqNGf9dWJlC3oC7rLP04w+ojExlEaaX+LT0hgQA
sZn2Rcj3FY8MWwRp/eCV+loz+ItcYPpQiXMqRNOYGG3A9BKTM1xme1fMGJLu/UWl
BuZwxCkRp3Mu0V1qZb58LyoahYob4bjKBiEYA+wW3zaj+nyzuYTQEC5ekhJuD2mG
17xUof6zE+xnXychJCiY5BqcYmoerVAHUzHEq4rUEQcs7hivrHyoeYZOjaBVg8+J
5IrnBswpGzFHo2GonpBAs9iDiGeCthzafQZtiwIYOcX5AvvA+huiJccjDcSZZcGI
lQOYIUazzijI37j54CauRZoWqwpFy0RcVR5WObwWzzNmhNFezUZtnrZdJguH8tx6
so+eRsd08IAENncaNT+46dXI3lQRFqPK6Bjehd2LIdmKsuuAI3rE5Vv/iZKDjVFb
MbsmiHZefBlecqzlHfUBoS90eU3XTwza
=uAUB
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig