Kwetsbaarheid ontdekt in ImageMagick

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in ImageMagick.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in ImageMagick
Advisory ID   : NCSC-2016-0862
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2016-6823
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160927
Toepassing   : ImageMagick
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in ImageMagick.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van het
  ImageMagick-proces.

Beschrijving
  - CVE-2016-5118
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de BMP-coder van ImageMagick.
  Bij de verwerking van "height"- en "width"-parameters bij een
  afbeelding dat wordt geconverteerd naar het BMP-formaat, kan een
  "arithmetic overflow"-kwetsbaarheid ontstaan. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het uitvoeren
  van willekeurige code met de rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Op het moment van schrijven zijn er enkel twee upstream-fixes op
  github beschikbaar. Zie voor meer informatie:
  https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/commit
   /e7094d16cd8aee6bb48cf1d369f617f7edf89993
  https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/commit
   /4cc6ec8a4197d4c008577127736bf7985d632323
  
  Zodra er andere distributie-updates beschikbaar komen zal dit advies
  worden bijgewerkt. 

Hyperlinks
  http://seclists.org/oss-sec/2016/q3/611

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+o9xDeMwlgPRdL0AQgvVgwApOyr2UWQuMoKzUnPiJqxxp0/xFRhwjp4
upgiyU7gKgzc4hnER+k5w6CCDqtYEtPd8aM1hcCVPCg6Sra81oseDdOxibz1duHK
srIEfrpZQ5a8xmWVyEDfOaJTe58VnDOJXUDKjuYcs0rMyElsf2+b8RR0qP6gpbtN
CNqi5YZ4YEdzOTVOEQ9Ey6xZZsm2cCglW3RubO9yGmAQe5HS8d1aW87fHOfGik0g
JcCrA/fznopiAlaRf4AvxatrHh9iExK9tb7fVJSnBpKoVCS66dDIPndb1DauEshl
7oPPpSo+b5x7Cfn6wWc3spjxESVuLBf3/XiQ1Ry/P4A7TdQeEfeYPqWS2wM6xgCc
anONq1U7Excpzw6F0bLmX8iYGkXkApEzUFDRY7OkpX5MoujebGcSRHRtRLvjREbC
1qlPQvEO/6mRkW/JvcGT3a5BqjmOuRgSvGEDAaJHSVbwzVM64W1SFxnw69KgO8vX
QXgx0UhGsNRgO6B0GIm2d/Io0BWqnBsa
=o4rO
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig