Kwetsbaarheid verholpen in BIND

Er zijn updates uitgebracht om een kwetsbaarheid in BIND te verhelpen. Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2016-0864
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2776
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20160927
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : < 9.9.9-P3
         < 9.10.4-P3
         < 9.11.0rc3
Platform(s)   : Ubuntu

Samenvatting
  Er zijn updates uitgebracht om een kwetsbaarheid in BIND te
  verhelpen.
  
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan door een malafide request een
  Denial-of-Service veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-2776
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid bij het construeren van een
  antwoord op een malafide bericht naar een 'nameserver'. Dit
  ontvangen bericht moet aan een aantal criteria voldoen om de
  kwetsbaarheid te triggeren. Dit veroorzaakt een Denial-of-Service
  van de kwetsbare 'nameserver'. Het is irrelevant of een bericht van
  een geauthenticeerde bron komt.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://kb.isc.org/article/AA-01419
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3088-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+rAWjeMwlgPRdL0AQgTPwv/aFszdwy4rCnNNt8m1nHVqAN/UWXzgGPE
Y2cwC+96j2dU0kk7LFaISblVy/Xse0DQh0vBu3tnjA1A2wtx1e67M5H3iP6ELFaH
5dtwPLlKtahPH874RLlOCDIABrB0vCgUlUbok0HsAtv8C02TVZHridpNxD/ugwgp
RroHXg0Cl6NSPffTOe7UFVnCoKbXEY1jOIZXSDviHMa17Padsb6ZrOgaMfpPD01q
l50UmDYO+YPMdaSHXlphNpKLDw1XI7QtfCxK/2Qv8WfEpi1GHxWagbkLLAnFMGdo
qpg3fJHCqExkLG1gxixVHg18Sby4MI/yAqguxvxnxWGD3lAq3hyAyGC1EgTey1UG
GuvGnQ78k0TOGBfYWih1L6R2WWn45CW0bXn/Js0j2zdv/WtVcFKiP7YCerA714J4
CKfnYCDd8AIZb9L1n+GilCP0Q5xEaHfYmQ3Mn6ArgnpBIwxcKjMGexidhypQLk3t
EoabyP0u2AuacVNzv7ZoRZ2N/km1hf1w
=6sP/
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig