Kwetsbaarheden verholpen in BIND

Verschillende leveranciers hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in BIND te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2016-0864
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2775, CVE-2016-2776
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20160928
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : < 9.9.9-P3
         < 9.10.4-P3
         < 9.11.0rc3
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         FreeBSD
         SuSE Linux Enterprise

Update
  Debian Linux, FreeBSD en SUSE Linux hebben updates uitgebracht om
  kwetsbaarheden te verhelpen in BIND. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Samenvatting
  Verschillende leveranciers hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden in BIND te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan door malafide requests een Denial-of-Service
  veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-2775
  Een kwetsbaarheid in het lwresd-onderdeel van BIND kan een
  Denial-of-Service veroorzaken bij het verwerken van zeer lange
  DNS-requests. Dit onderdeel is niet standaard ingeschakeld.
  
  - CVE-2016-2776
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid bij het construeren van een
  antwoord op een malafide bericht naar een nameserver. Dit ontvangen
  bericht moet aan een aantal criteria voldoen om de kwetsbaarheid te
  triggeren. Dit veroorzaakt een Denial-of-Service van de kwetsbare
  nameserver. Het is irrelevant of een bericht van een
  geauthenticeerde bron komt.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://kb.isc.org/article/AA-01419
  
  Meer informatie over de updates van de verschillende BIND versies
  vind u voor:
  
  BIND 9.9
   https://kb.isc.org/article/AA-01425
  
  BIND 9.10
   https://kb.isc.org/article/AA-01424
  
  BIND 9.11:
   https://kb.isc.org/article/AA-01422
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van bind9 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om beide kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3680
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  CVE-ID CVE-2016-2776 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00026.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-2776
  te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3088-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+uoWDeMwlgPRdL0AQjb2gv/ei5zLPzK+jCAmk0Q5cNUb0cvwl8HOV6X
r+dX1F1L8w1za6zfZ6z25/hKtcoFON9OlRax1iPQ4088z+drgL9Ac3jRTAoyRQM2
2Md736Zwo5CUqam6yAauetIbXc+z5dBkZcTLGd1jrV40pv6B3xKoWYkrDjykpxlA
XMp7AlgSt/nLjmsTdXVPU+YoKzpMVfTqUdxE8v4d4+jMYP/mf3rqn/+Uge2Yrr0s
bzsdGn1yltk8UwqUrNIVFBZMhUMn53RPkRoe4Zlyzito/Fn37A1pjUz5PIOUc/xg
5eeU66qB0QaeinJtWNHN0vaZwIcy3HBY7cJ/en6wC8R333IVPYXe7WZEAlplVUbZ
vEPCLLybekk1iTn/jfpalYKfYVDB9eH4bB1hqf2MpzUofZmT/2qg6N9lEcRV7DSr
UQ16SLwt77SCti3skjIAm/YwuRbi3sLzxSFw2dIdiXM7NP9G3UtGYOOvkh6HEC5Z
ywvu+1hvhFQlgaqe/6w7sicRQXt7SL0G
=Cowz
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig