Kwetsbaarheden verholpen in BIND

Verschillende leveranciers hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in BIND te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2016-0864
Versie     : 1.05
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2016-2775, CVE-2016-2776
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20161004
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         ISC BIND
         
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Linux
         FreeBSD

Update
  Er is exploit code beschikbaar gekomen voor CVE-2016-2776. De
  inschaling verandert hierdoor naar High/High.

Samenvatting
  Verschillende leveranciers hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden in BIND te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan door malafide requests een Denial-of-Service
  veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-2775
  Een kwetsbaarheid in het lwresd-onderdeel van BIND kan een
  Denial-of-Service veroorzaken bij het verwerken van zeer lange
  DNS-requests. Dit onderdeel is niet standaard ingeschakeld.
  
  - CVE-2016-2776
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid bij het construeren van een
  antwoord op een malafide bericht naar een nameserver. Dit ontvangen
  bericht moet aan een aantal criteria voldoen om de kwetsbaarheid te
  triggeren. Dit veroorzaakt een Denial-of-Service van de kwetsbare
  nameserver. Het bericht hoeft daarbij niet van een geauthenticeerde
  bron te komen.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://kb.isc.org/article/AA-01419
  
  Meer informatie over de updates van de verschillende BIND versies
  vind u voor:
  
  BIND 9.9
   https://kb.isc.org/article/AA-01425
  
  BIND 9.10
   https://kb.isc.org/article/AA-01424
  
  BIND 9.11:
   https://kb.isc.org/article/AA-01422
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  Voor CentOS 5 bind97
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022093.html
  
  Voor CentOS 5 bind
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022092.html
  
  Voor CentOS 6 bind
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022094.html
  
  Voor CentOS 7 bind
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-September
   /022097.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van bind9 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om beide kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3680
  
  -= f5 =-
  f5 heeft updates beschikbaar gesteld voor verschillende producten om
  de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-2776 te verhelpen. Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/18
   /sol18829561.html
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24. Deze
  updates verhelpen de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-2776. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /SU2VHQBXQ5XC2UZNI5WA53PQIT5VQ5HG/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.1 om de
  kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-2776 te verhelpen. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00030.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht voor de bind packages in Oracle
  Linux. Meer informatie vindt u in het beveiligingsadviezen van
  Oracle:
  
  Voor bind97
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2016-1945.html
  
  Voor bind
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2016-1944.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5, 6, 7 om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-2776 in bind97
  en bind te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van
  het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Voor bind97
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1945.html
  
  Voor bind
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1944.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  CVE-ID CVE-2016-2776 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00026.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-2776
  te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3088-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV/NbYjeMwlgPRdL0AQhsngv+KNsEIntS5jGl7b36a5HW4bGT1J2U+kE3
znQPXd3TH0CnLU398PYOFFKforTuEJoK/RmFukaXBMFuiaei+6CuJl5s8Ipcidbs
4KtK6RW9/qdpGAeYFaHdgw0RgL/YYPwLRW1T9SGy46jRAVdgZyQm1RbFH4ydmDZa
gFbLDWzYb3gzOAUwB9kb7giU2ncLUNiW+EWXPLfvlhThF5pSE8PvjcazC0+t64I8
FreoRb2D+A1hvMV9vmEhzv4zaPFCaumn3V9pJWoW+KLDSBH2Ydez11dBUTgbCo76
ZvMy+AV1cYNk3FsZKFhgzZ9OuwTDBgTf+8C2vTYL4QAwmyrweqNiOnkMOWtXwQNK
O5cglof1HKwbp0rayE0U0HgN3OXz3jxvtVnIBsehOKZD+iDJcndZ7s4CLErSauDQ
+LCvMKAyzCthPEBJ8MmcIVBxI1ckIKkMnTwAklUE34hQEhOXRoIJj7s7Bce6oBKj
SnfeIZK9pI4dCtxijMAstJWZTuGC9Wwp
=/tWA
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig