RedHat verhelpt kwetsbaarheden in Qemu/KVM

Er is een tweetal kwetsbaarheden verholpen in de Qemu/KVM virtualisatie van Red Hat linux en Red Hat Enterprise virtualisation.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : RedHat verhelpt kwetsbaarheden in Qemu/KVM
Advisory ID   : NCSC-2016-0865
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-3710, CVE-2016-5403
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20160928
Toepassing   : QEMU 
Versie(s)    : Red Hat 5
Platform(s)   : RedHat Red Hat Desktop
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Linux
         Redhat Red Hat Enterprise Virtualization Manager (aka
         RHEV-M)

Samenvatting
  Er is een tweetal kwetsbaarheden verholpen in de Qemu/KVM
  virtualisatie van Red Hat linux en Red Hat Enterprise
  virtualisation.

Gevolgen
  Door de kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende met
  toegang tot een virtueel guest systeem code uitvoeren op het host
  systeem met de rechten van het qemu proces.

Beschrijving
  - CVE-2016-3710
  Er bevindt zich een out-of-bounds lees en schijf kwetsbaarheid in de
  QEMU VGA module. Hiermee kan een kwaadwillende op een gastsysteem
  willekeurige code uitvoeren op het hostsysteem met de rechten van
  het QEMU proces.
  
  - CVE-2016-5403
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Xen en QEMU in de wijze waarop
  virtio-requests worden verwerkt. Een kwaadwillende kan vanaf een
  gastsysteem virtio-requests versturen zonder te wachten op
  voltooiing, hetgeen het geheugen van de kwetsbare host kan
  uitputten. Alleen HVM-domains waarbij er virtio-net-devices zijn
  toegekend aan een gastsysteem zijn kwetsbaar.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5 en Red Hat Enterprise Virtualization 5. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u
  op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1943.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+uocTeMwlgPRdL0AQjhmwv+N1kDB/1+eh03FCxplbgDlZWHVrcej56G
5dU1gsDzw36MmVY3mjB85ktn8EwYDwkiqetM/K8DC/egaRL+1oGD3vnaNCSAEyBN
doQHqskyrz+EY5vYDBI7lFHv3et22OJUB5CUiprYv4cG5AEx3g8IlDun/TiygDWl
0QtIHnn5/poLJEjkXYtR9bH5IUCcSV8kPhx0Y4f3YQBr1VYCmwNV/1DrEcy8GgfN
BySanhRJLmzku8FYa+dHS48hasmHzwm3dNXPUaY9wULIW8EfFHdGvxms3xTw9uUI
oWoTI42FN5iG2REWzxv9lRoXkrvx/jUgnvVSCgPsVn6ZuFuGPJ5L3/9oNBP9h65u
C8ptk95L/gBT3VDo7ipGaNrh9venJ/VVN/Q/sIgn9cLHjy8QkbmryWQh1jekDCkw
G8hlLk6iab2t975LykiUZYM3n41Yo83zmVeG5fXcGuTCdkLLEb4iXYjis5wyH9lj
CsuqCB1pH9gVAKVDLH4GT64e6uvmpMrV
=l38W
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig