Kwetsbaarheid verholpen in F5 BIG-IP

F5 heeft een niet nader omschreven kwetsbaarheid verholpen in haar BIG-IP Virtual Server software.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in F5 BIG-IP
Advisory ID   : NCSC-2016-0868
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5700
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20160929
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  F5 heeft een niet nader omschreven kwetsbaarheid verholpen in haar
  BIG-IP Virtual Server software.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van informatie van het systeem, of om de
  systeemconfiguratie aan te passen.

Beschrijving
  - CVE-2016-5700
  BIG-IP virtual servers die zijn geconfigureerd om gebruik te maken
  van de HTTP Explicit Proxy functionaliteit en/of een SOCKS profile,
  zijn gevoelig voor een aanval, waarbij een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand de systeemconfiguratie kan uitlezen en
  manipuleren.
  Er zijn geen nadere details bekend omtrent deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  -= F5 =-
  F5 heeft onderzoek gedaan naar de kwetsbare produkten en een lijst
  gepubliceerd met kwetsbare versies. F5 adviseert om de kwetsbare
  systemen te voorzien van de laatste versie van de software en/of
  firmware. Nadere details vindt u in onderstaande link:
  
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/35
   /sol35520031.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+z6eDeMwlgPRdL0AQjB3Qv6Au9S0UrxTXxhKfU4FRJtpdmMff+1LUeF
tdOy8sO88HJOdyq+pethw62Xo6hDk8P/ahWevVJqiZnFuIVQCXaWdI3VySs9VDNw
264psse5ckkkvBmKrZeYJK/cr6OidLOjoAb9/3d0w3oenyxpIU7aMMQJkE23SFyP
F6V4wdLNPgz8h05rwxkJDAxtCetMvL+2xvvixFT14MMc5B6N+SQ6nBZioAHjd7X3
TZDU9qnIJBIZWGHKyH5s3tpoeP9odNbDW+RzMlaowjj1EklK6FI41p/rNbuxqJ6L
hxEjFEKrDzy/GlFccEAq9c9DOTzca9fYh1XaQaRxfosL/W3ov9P61pKICfwmjgDI
D48eNsE/iG/ir2vYj0xDjRE7f/G1hUzZSQDzS0Mu/XMCDmz5xKmvwxDQ2qtl+g4r
SJ++2oI2M6OuAHyxTEzI9MatNypwIbfemW1JqRlqEhoHYeLsYQkC6kSqPVNL3w7p
jfJpm8rXXiTqxGcY3eJukIKDuwO4xgEv
=pSdX
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig