Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS XE

Cisco heeft een groot aantal kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS XE. Deze kwetsbaarheden zijn onderdeel van de Cisco IOS en IOS XE advisory bundel van 28 september 2016.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS XE
Advisory ID   : NCSC-2016-0869
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-6378, CVE-2016-6379, CVE-2016-6380,
         CVE-2016-6381, CVE-2016-6382, CVE-2016-6384,
         CVE-2016-6385, CVE-2016-6386, CVE-2016-6392,
         CVE-2016-6393, CVE-2016-6421
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20160929
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Cisco IOS

Samenvatting
  Cisco heeft een groot aantal kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS
  XE. Deze kwetsbaarheden zijn onderdeel van de Cisco IOS en IOS XE
  advisory bundel van 28 september 2016.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-6378
  Door het verkeerd verwerken van misvormde ICMP packets kan een
  kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken middels het
  versturen van ICMP packets welke NAT translatie vereisen.
  
  - CVE-2016-6379
  Door een kwetsbaarheid in de wijze waarop IP Detail Record (IPDR)
  packets worden verwerkt, kan een kwaadwillende een Denial-of-Service
  veroorzaken middels speciaal geprepareerde IPDR richting het
  kwetsbare systeem.
  
  - CVE-2016-6380
  Door de wijze waarop DNS response berichten worden verwerkt kan een
  kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken middels het
  verzenden van een geprepareerde DNS response als reactie op een DNS
  query vanaf het kwetsbare systeem.
  
  - CVE-2016-6381
  Door een kwetsbaarheid in de wijze waarop IKEv1 packets worden
  verwerkt, kan een kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken
  middels het versturen van daarvoor geprepareerde UDP packets naar
  het kwetsbare systeem.
  
  - CVE-2016-6382
  Door de wijze waarop ontvangen MSDP Source-Active (SA) berichten
  worden verwerkt, kan een kwaadwillende een Denial-of-Service
  veroorzaken middels het versturen van speciaal daarvoor geprepareerd
  verkeer naar het IPv4 adres van het kwetsbare systeem.
  
  - CVE-2016-6384
  Door een kwetsbaarheid in de wijze waarop bepaalde velden in een
  H.323 bericht worden gevalideerd, kan een kwaadwillende een
  Denial-of-Service veroorzaken door middels een aangepast H.323
  bericht het kwetsbare systeem te dwingen verkeerde geheugenadressen
  uit te lezen, waardoor het systeem herstart.
  
  - CVE-2016-6385
  Door een kwetsbaarheid in de wijze waarop image list parameters
  worden verwerkt, kan een kwaadwillende een Denial-of-Service
  veroorzaken door het versturen van speciaal geprepareerde Smart
  Install packets naar TCP poort 4786 van een Cisco Catalyst switch.
  
  - CVE-2016-6386
  Door een kwetsbaarheid in de code voor IPv4 packet re-assembly kan
  een kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken door het
  versturen van geprepareerde IPv4 packets naar het kwetsbare systeem.
  
  - CVE-2016-6392
  Door een kwetsbaarheid in de wijze waarop Protocol Independent
  Multicast (PIM) berichten worden verwerkt binnen de IPv6 stack, kan
  een kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken door het
  versturen van een misvormd IPv6 PIM bericht.
  
  - CVE-2016-6393
  Wanneer een kwaadwillende op afstand een SSH sessie opzet, waarbij
  opzettelijk de AAA Authenticatie faalt, kan deze een
  Denial-of-Service veroorzaken.
  
  - CVE-2016-6421
  Door een fout in de verwerking van OSPF kan een kwaadwillende een
  Denial-of-Service veroorzaken middels het versturen van speciaal
  geprepareerde OSPF LSA updates. Er is nog geen patch voor deze
  specifieke kwetsbaarheid. Er is geen workaround.

Mogelijke oplossingen
  -= Cisco =-
  Cisco heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen en
  adviseert de laatste versie van IOS XE te implementeren. Zie
  onderstaande links voor extra informatie.

Hyperlinks
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-aaados
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-smi
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-ospf
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-msdp
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-ipdr
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-ios-ikev1
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-h323
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-frag
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-esp-nat
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160928-dns

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+0pnzeMwlgPRdL0AQheEwwAi5LM9/NcTsD1wtuj1c9UE/rYbAi4T9II
TtFqwqozYmoQV5ZymjOM4OB9vXHsWcZpZwGOtC4Xn1bsC1vGQ7hGKOy1AZFs/vKn
Qt9UHCdYricXu2SJzlKqSqRqFl3ZF9Ni1eCBDHaL9AL9MlN8PaCWuu1amhIbYnTU
UL+Vu8JZPNimTSA/IK/5ZajXxJLH+IxpCTjgNIicOaPYs8puZ0YW2c3UhEcTa1/L
0BTzTizzsnrlvJOfU34iigSzy75nUfKyAyd9nUn0BprUJ7PNlbEXeTFVeYJPCCen
JNbTsC9jFbWqBwPdeZfX1G7Z6U4k4+1FDLU1A7UtKa4kEhv66glrExgxB0iR7yCS
JLOh+mEqiwFQP8ZBYkdNkhcmNbKnAnU+PO6YjRkXkKZICSxmF0/E87VV/POu5SC7
fX9uM8JbtsMqic2loHjstNmC60F8F40DjhBFjYwOhKe3KwQJSrKPDzf3N6bbRwRG
MEtm+p/ufrq0cFaeXywHoebx22asmDa9
=RSXi
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig