Verschillende kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome

Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chrome.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Verschillende kwetsbaarheden verholpen in Google
         Chrome
Advisory ID   : NCSC-2016-0870
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5177, CVE-2016-5178
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20161003
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : <53.0.2785.143
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Linux 
         Microsoft Windows

Samenvatting
  Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chrome.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker.

Beschrijving
  - CVE-2016-5177
  Een Use-after-free-kwetsbaarheid in de V8 JavaScript engine maakt
  het voor een kwaadwillende mogelijk om willekeurige code uit te
  voeren onder de rechten van een gebruiker.
  
  - CVE-2016-5178 Verschillende kwetsbaarheden die zich tijdens
  interne audits en fuzzing manifesteerden zijn opgelost. Google heeft
  geen details vrijgegeven over deze kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  -= Google =-
  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Google Chrome. Meer
  informatie over deze updates:
  
  https://googlechromereleases.blogspot.nl/2016/09
   /stable-channel-update-for-desktop_29.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV/I+JDeMwlgPRdL0AQgedwv+M2wbIW+Sr9aByzZzMeKdfvRGHqxmbe8w
AkasaiEsfKw5cYZ62sEE8JSx/2K81BOBZJphbmVjwvTiDDarXTk5mM8zrT7xSaTZ
Wx4A/DYtB9cWWmo1Vpne65xokPUHKlKzr9C+zMHKu+hpf82yVtUc4JF6a7A0y62y
BOK8v/piGL/RdBZ7HM/vZtIrnvB1u6Btf9699N4s7WJBMrfWV6kfLpVL2iMQ0mm4
6ny0Jop05TiVu+IA5us7ZEuRihEWV7QOmlGXaIyjFqWvOBpK6iCP7csGC4ERD5Af
mBTxTUVi8RLBFzmc7+AzlKviIwU2zhlqooUWmWuB7Hc+hupv/Pq3YjjfKZKmpnbi
eq7HbMxluBhwsFZXi1H+opvyFpKeYOWbkLfIlGkjOuYjhqLWdkdyFn9pJXD9DiYc
Ux1J5gtYddC+RVJl0wQ9SNNAPbbhryGMQbwEXYg266Y6zeJ+6AmL5cKOWs8y/qbz
3K+T4zrrS0Ge7fSGlm/wKDxZVAYnamkr
=yohn
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig